PKN Broeksterwâld Site

Weekbulletin 11 april 2021

● Dienst 09.30 zondag 11 april a.s. Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra. Collectes: 1e: kerk, 2e onderhoud gebouwen Koster: Reinder Visser Beamer:...

Kindernevendienst 11 april 2021

Hoi jongens en meisjes! Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin verteld wordt wat de profeet Jesaja...

Weekbulletin 4 april 2021

• Dienst 9.30 zondag 4 april a.s. Pasen Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden. Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat 2e onderhoud gebouwen Koster: Anne Woudstra Beamer:...

Weekbulletin 28 maart 2021

● Dienst 09.30 zondag 28 maart a.s. Palmzondag Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra Ouderling van dienst: Henk Rozema Diaken: Eelke Dijkstra Koster:...

Weekbulletin 21 maart 2021

● Dienst 11.00 zondag 21 maart a.s. Voorganger: Dhr. R. Colijn, Leeuwarden Collectes: 1e: KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen Koster: Binne Bloem Beamer: Henk Rozema Ouderling...

Kindernevendienst 21 maart 2021

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Iedere zondag staat daarbij een tekst uit het...

Weekbulletin 14 maart 2021

● Dienst 09.30 zondag 14 maart a.s. Voorganger: Ds. W. Veltman, Ee Collectes: 1e: KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen Koster: Gepke Feddema Beamer: Sieberen Rosier...