PKN Broeksterwâld Site

Weekbulletin 25 oktober 2020

● Zondag 25 oktober a.s. (Bijbelzondag). Voorg. : Dhr. G. Visser, Wâlterswâld Collectes: Ned. Bijbelgenootschap, 2e onderhoud gebouwen Koster: Henk Ouderling van dienst: Wiebe Koonstra diaken:...

Weekbulletin 18 oktober 2020

● Dienst zondag 18 oktober 11.00 a.s. voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwert Collectes: KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen Koster: Gepke Ouderling van dienst: Thea...

Kindernevennieuws

Hoi jongens en famkes! Jullie zullen vast weten dat er weer strengere corona maatregelen zijn. Er mogen nog maar een paar mensen in de kerk. Hierdoor...

Weekbulletin 11 oktober 2020

● Dienst op zondag 11 oktober a.s. In de dienst: ds. D.C.Hellinga, Urk Collectes: Diaconie, 2e onderhoud gebouwen Koster: Kees Ouderling van dienst: Reina Boom diaken:...

Weekbulletin 4 oktober 2020

● Dienst 09.30 zondag 4 oktober a.s.Israëlzondag Voorganger: ds. A.J.v.d.Wiel, Leeuwarden Collectes: 1e: Kerk en Israël, 2e: onderhoud gebouwen Koster: Bennie Beamer: Oege Kindernevendienst: Fokje V,...

Weekbulletin 27 september 2020

● Website Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl ● Dienst op zondag...

Weekbulletin 20 september 2020

● Dienst op zondag 20 september a.s. Startzondag Collectes: KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen Koster: Reinder Beamer: Henk Kindernevendienst: Jelkje en Baukje ● Kerkboeket en bloemengroet:...

Weekbulletin 13 september 2020

● Website Houdt u zo goed mogelik de website van onze gemeente in de gaten voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc. https://www.pknbroeksterwald.nl ● Kerkdienst. Vandaag 13...

ôfskie ds. Alfons van Vliet

137.289.600 seconden, oftewel 2.288.160 minuten, oftewel 38.136 uren, oftewel 1.589 dagen mocht Alfons van Vliet onze dominee zijn. Tige tank dêrfoar! Dominee Alfons vervolgt zijn weg...