Meest recente berichten: Site

Weekbulletin 26 maart 2023

● Dienst 9.30 zondag 26 maart a.s. Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Drachten. Collectes: 1eKIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen. Koster: Gepke Feddema. Beamer: Oege Visser. Kindermoment verzorgd door: Jelkje van der Zwaag...

Weekbulletin 19 maart 2023

● Dienst 9.30 zondag 19 maart a.s. Jeugdzondag. Voorganger: Dhr. R. Colijn, Menaldum. Collectes: 1e Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen. Koster: Kees van der Ploeg. Organist: Nienke van der Heide....

Weekbulletin 12 maart 2023

● Dienst 11.00 zondag 12 maart a.s. Voorganger: Ds. E. van der Veer, Ferwert. Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e kerk. Koster: Klaas Jilderda. Beamer: Piet van Althuis. Ouderling van...