PKN Broeksterwâld Site

Weekbulletin 13 juni 2021

• Dienst 09.30 zondag 13 juni a.s. Voorganger: Mevr. R. van der Wal-van Akker, Morra Collectes: 1e: Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen Koster: Klaas Jilderda Beamer:...

Kindernevendienst 13 juni 2021

Hallo jongens en meisjes. Vandaag gaat het over Jeremia. Jeremia is een profeet van God. Hij vertelt de mensen wat God tegen ze wil zeggen. De...

Weekbulletin 6 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 6 juni a.s. Voorganger: Ds. M.J. Koppe, Dokkum Collectes: 1e: KIA Werelddiconaat., 2e onderhoud gebouwen Koster: Gepke Feddema Beamer: Piet van Althuis...

Weekbulletin 30 mei 2021

● Dienst 09.30 zondag 30 mei a.s. bevestiging br. J. Klimstra als ouderling-met-een-bijzondere opdracht Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum Collectes: 1e: Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen...

Tekeningen gezocht!

Hallo kinderen van de kindernevendienst – TEKENINGEN GEZOCHT!!! Hoe weten de mensen van de kerk nou wat ze gaan doen, wie de eigen dominee zou moeten...

Weekbulletin 23 mei 2021

● Dienst 11.00 zondag 23 mei a.s. 1e Pinksterdag Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld. Collectes: 1e: KIA Pinksterzending, 2e onderhoud gebouwen Koster: K. van der Ploeg...

Weekbulletin 16 mei 2021

● Dienst 09.30 zondag 16 mei a.s. Voorganger: Mevr. Y. Folbert- van der Heijden, Ternaard. Collectes: 1e: Diaconie, 2e kerk Koster: Gepke Feddema Beamer: Henk Rozema...

Kindernevendienst 16 mei 2021

Hoi jongens en meisjes! We hebben het deze zondag over Timotheus, hij was een leerling van de apostel Paulus. We horen wie voor hem een voorbeeld...