Meest recente berichten: Site

Weekbulletin 10 December 2023

Kanselbericht. Op 6 december 2023 is overleden broeder Binne Huizenga op de leeftijd van 88 jaar. Geliefde echtgenoot van zuster Feikje Huizenga-Raap. We bidden Feikje, kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare...

Weekbulletin 3 December 2023

● Dienst 9.30 zondag 3 december a.s. 1e Advent. Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum. Collectes: 1e KIA Kinderen in de knel, 2e onderhoud gebouwen. Koster: Klaas Jilderda. Organist: Nienke van...

Weekbulletin 26 November 2023

● Dienst 13.45 zondag 26 november a.s. Eeuwigheidszondag. We gedenken deze middag de overledenen die ons afgelopen (kerkelijk) jaar ontvallen zijn. Voorganger: Dhr J. Klimstra, Broeksterwâld. Collectes: 1e Pastoraat, 2e...

Weekbulletin 19 November 2023

● Dienst 9.30 zondag 19 november a.s. Voorganger: Mw. G. Krol-van der Vinne, Dokkum. Collectes: 1e Diaconie, 2e onderhoud gebouwen. Koster: Henk Dijkstra. Beamer: Piet van Althuis. Kindermoment verzorgd door:...

Petrus volleybaltoernooi – een retrospect

Allereerst willen we iedereen van harte danken voor jullie deelname en gezellige avond!! We hebben genoten! Wil je de eindstand nog even goed doornemen… deze staat hieronder: World Servants Deze...