Adressen en verjaardagen van gemeenteleden die elders verblijven

12 januari
Pietje Koonstra, Winkelplein 1, 9244 JA Beetsterzwaag

7 maart
Geert Wijbenga, Brugchelenkamp flat 62, 9271 ER De Westereen