ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Kerkelijke gemeenten, diaconieën, en bijvoorbeeld goededoelenorganisaties kunnen door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling worden aangewezen. Door de ANBI-status kunnen ze profiteren van een aantal belastingvoordelen. De aangescherpte ANBI-regels eisen van goede doelen dat ze transparant zijn. Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk en haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Zo eist de Belastingdienst online transparantie over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Op de pagina’s binnen dit menu vindt u de vereiste gegevens.