Belangrijk nieuws!!

Er is de laatste tijd veel gesproken over hoe de ‘ratteljende deade bonkjes wer ien gehiel wurde kinne’. Dit kwam zowel op de avonden van het groot huisbezoek als in de vergadering van de kerkenraad ter sprake. Om een duidelijk signaal en bovendien een (naar verwacht) sterke impuls aan het kerkbezoek te geven is het volgende initiatief genomen;
komende zondag zal er zowel tijdens de ochtend- als de middagdienst worden bijgehouden welke gemeenteleden in de kerk komen. Tijdens de dienst wordt er een foto gemaakt en later worden de aanwezigen dan afgetekend op de ledenlijst. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wie verstek laten gaan. De afwezige gemeenteleden krijgen maandag een bezoek van een ouderling of diaken.

Tijdens dit bezoek wordt met de gemeenteleden het gesprek aangegaan om de reden van zijn/haar afwezigheid te achterhalen. Mocht blijken dat de genoemde reden niet gegrond is dan wordt hier een aantekening van gemaakt. Ditzelfde proces wordt de vier weken daarop herhaald. Zijn de gemeenteleden ook tijdens deze diensten niet aanwezig dan wordt van deze leden verwacht hun kerkelijke bijdrage naar draagkracht te verhogen (doch echter met minimaal 50%). Met deze extra fondsen kunnen activiteiten worden bekostigd welke al lange tijd op de agenda staan. Denkt u hierbij aan een teambuild-weekend voor de vrijwilligers van de kerk, het vernieuwen van het koper van de ringleiding in de kerk of aan het plaatsen van comfortabele fauteuils in de consistorie. Ook de komende thema-avond over Mattheüs 24:4 zal hiervan worden bekostigd.

U kunt zich voorstellen dat het een behoorlijke belasting voor de ouderlingen en diakenen is om al deze bezoekjes af te leggen. Maar zij zijn sterk gemotiveerd! Het zou toch eeuwig zonde zijn om oogluikend het afnemende kerkbezoek toe te laten. Mocht u absoluut geen prijs stellen op bezoek van uw kerk dan is het mogelijk om dit kenbaar te maken via een formulier op de website van de kerk. Vanaf maandag is het formulier (met afmeldlink) beschikbaar op de volgende pagina: www.pknbroeksterwald.nl/randkerkelijk

Graag tot ziens in de kerk!