Beleidsplan Jeugdraad 2021-2024

Inleiding
In dit beleidsplan is weergegeven wat de taak is van de jeugdraad en welke werkzaamheden de jeugdraad heeft.

Dit beleidsplan is besproken en geschreven in een tijd dat we te maken hebben met vele beperkingen in het kerkelijke leven en het daarin bijelkaar komen door de wereldwijde Corona-epidemie. Als wij als jeugdraad terugkijken op het afgelopen jaar, moeten we constateren dat het lastig was om dingen voor en met onze kinderen en jongeren te organiseren. Wel hebben we via de digitale wijze geprobeerd contact te houden met onze jeugd.

Toen we over dit beleidsplan voor de periode 2021-2024 nadachten, hebben we geconcludeerd, dat hetgeen wat we vóór de Coronapandemie deden en aanboden vanuit ons geloof en onze kerk aan onze jeugd, allemaal goed voldeed. Daarom gaan we, als alles weer normaal is, ook op die voet door. En natuurlijk zal de wereld niet meer hetzelfde zijn, en natuurlijk zullen dingen misschien blijvend anders worden. Maar onze insteek is: we gaan door met wat we deden, want dat was goed. Dat bood en biedt ons de ruimte om die activiteiten die we al deden weer te organiseren. Daarnaast, en zo gaat het in de praktijk al altijd, kunnen en willen we snel op zaken inspringen, die op een bepaald moment actueel zijn; van een speciale actie richting examenkandidaten tot voorbeden voor zieke pake’s en beppe’s. En op het moment van schrijven, april 2021, betekent dit, dat zodra het kan, we met de commissies bij elkaar willen komen om nog een mooie actie voor alle jongeren te kunnen doen op het moment dat we als kerk weer meer ruimte hebben om bij elkaar te komen.

Kortom: we doen wat we deden, we springen in (en bij!) bij mooie en spontane ideeën.

Werkplan Jeugdraad 2022

Doelstelling
Het evangelie van Jezus Christus, op een naar leeftijd aangepaste manier, overbrengen op de jeugd.

Organisatie
De jeugdraad is een overkoepelend orgaan met verschillende zelfstandig werkende commissies. De jeugdraad bestaat uit de 2 jeugdouderlingen, een secretaris en een penningmeester en de clubleiding. De jeugdraad vergadert 2 á 3 keer per jaar, de verschillende commissies naar behoefte. De jeugdouderlingen behoren tevens tot de kerkenraad. De jeugdouderlingen verdelen in onderling overleg de functies. De ambtstermijn van een jeugdouderling is 4 jaar. De commissies die werkzaam zijn in het jeugdwerk zijn: oppas, kindernevendienst, catechese en clubs

Actieplan
Oppas: Elke week is er kinderoppas aanwezig
Kindernevendienst: Elke week voor de kinderen van groep 1t/m 8
Catechese: vanaf 12 jaar – in de vorm van huiscatechese 1 X per 2 weken.
Clubs: leeftijd 12 t/m/16 jaar – 1 X per 2 weken
Daarnaast zorgt de jeugdraad voor de invulling van meerdere jeugddiensten per jaar.

Jeugdouderlingen
Er zijn 2 jeugdouderlingen. De ene jeugdouderling is de coördinator en contactpersoon voor de kindernevendienst/catechese en de ander voor de oppas en de clubs. Zij zijn de contactpersonen naar kerkenraad en bezoeken dan ook de kerkenraadsvergaderingen. Verder regelen en coördineren zij alles wat betrekking heeft op het jeugdwerk en zorgen zij, desnoods in samenwerking met anderen, voor de invulling van de startdienst, slotdienst en andere jeugddiensten. Inventariseren de behoefte aan nieuwe leiding in de verschillende commissies en gaan indien nodig zelf op zoek of geven dit door aan de vacaturecommissie.

Oppas
Elke week is er, in de morgendienst, kinderoppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. In overleg kan dit aangepast worden.

Kindernevendienst
Elke week is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
De methode die wordt gebruikt is van het Nederlandse Bijbelgenootschap genaamd “Bijbelbasics”.
Eén keer per jaar wordt er door de kindernevendienst in samenwerking met de basisscholen uit de regio en het gezin, de Kerk/school en gezinsdienst georganiseerd. Met de kerst wordt in samenwerking met de evangelisatiecommissie het kinderkerstfeest georganiseerd.

Catechese
Elke even week is er catechese. Leeftijd vanaf voortgezet onderwijs. Aan het begin van het seizoen worden, tijdens een vergadering, de groepen samengesteld. De materiaalkeuze bepaald. Elke groep gebruikt zijn eigen materiaal. Dit heeft te maken met de persoonlijke voorkeur van de catecheseleiding Momenteel draaien er 3 groepen. Aan het eind van het seizoen wordt er een evaluatievergadering gehouden.

Clubs
Elke oneven week is er club. Leeftijd vanaf groep 8 t/m ±16 jaar. Momenteel draaien er 4 groepen. Op een clubavond wordt er begonnen met een bezinningsstukje naar keuze, waarna men verdergaat met ontspanning. 1 X per 2 jaar is er een clubweekend. Met de kerst wordt er een speciale avond georganiseerd. 1 X per jaar is er een gezamenlijke flessen en potgrondactie met de andere kerk ter plaatse, voor een goed doel, welke in onderling overleg wordt uitgezocht. De clubraad vergadert ±1 X per 6 weken.
De uitgaven van de verschillende commissies, behalve de clubraad, worden gedeclareerd bij de penningmeester van de kerk. De clubraad heeft zijn eigen penningmeester, welke elk jaar een financieel verslag uitbrengt.
Dit alles komt samen in de jeugdraad, welke 2 of 3 keer per jaar vergadert.

16+jeugd
Voor de 16+ jeugd hebben we een programma samengesteld waar we de jeugd iedere maand iets aanbieden, van een gespreksavond met Robert Colijn, of een dienst, tot een escape room, kerstfeest met z’n allen vieren en avonden welke door de jeugdraad georganiseerd worden, denk aan de kerkpubquiz, alles in gemoedelijke sfeer.