Bewaarbulletin 14 juli 2019

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.
Dienst op zondag 14 juli a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. J. Alfons van Vliet
Organist: J. Klimstra
Collectes: 1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 17: 1,2,3

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat naar het 25 – jarig bruidspaar Catrinus en Christine Deinum – Kloosterman,
Bûtenfjild 38, Feanwâlden.
Ook ging er een bloemengroet naar familie  Nico en Cecilia Steringa, Haaijehoeke 10 en naar Abel Jan Marinus, Jagerswei 1.

● Berichten weekbulletin 1 september a.s. inleveren voor VRIJDAGMORGEN 30 augustus voor 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

Dienst op zondag 21 juli a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. M. J. Koppe , Dokkum
Organist: B. Bosch
Collectes: 1e kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 26: 1,2,3

Dienst op zondag 28 juli a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. J.G. Arensman Drachten
Organist: ?
Collectes: 1e kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 58 1,2,3

Dienst op zondag 4 augustus a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: dhr. J. Y. van der Wal, Morra
Organist: Tj. Reitsma
Collectes: 1e kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 82: 1,2,3

Dienst op zondag 11 augustus a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: mevr. J. Bloem, Broeksterwâld
Organist: T. v.d. Weide
Collectes: 1e KIA werelddiaconaat , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 83

Dienst op zondag 18 augustus a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. A. Bouman, Leeuwarden ,
Organist: B. Bosch
Collectes: 1e kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 111: 1,2,3

Dienst op zondag 25 augustus a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet,
Organist: Ivo van Hijum
Collectes: 1e kerk, 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 119: 1,2

Diensten op zondag 1 september a.s:.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet , organist Tj. Reitsma
in de middagdienst: dhr. L. Blees, Wâlterswâld, organist J. Klimstra
Collectes: 1 diaconie , 2e kerk
Liederen voor de dienst: EB 37: 1,2,3 `s middags: EB 37: 4,5,6

● Verjaardagen deze week:
– 15 juli: mevr. A. Sjoerdstra – Wiersma, Ds. Feitsmawei 19 (75 jaar)
– 15 juli: mevr. K. Koonstra-Kooistra, Mr. Hamstrjitte 18 (76 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd !!

● Verjaardagen komende weken:
– 24 juli: mevr. J. Veenstra-v.d. Veen, Meekmastrjitte 1 (78 jaar)
– 5 aug: dhr. D. Wolters, Meekmastrjitte 5 (79 jaar)
– 7 aug: dhr. H. van der Veer, Haadwei 52 (81 jaar)
– 8 aug: dhr. A. Visser, Mr. Woudstrastrjitte 1 (82jaar)
– 17 aug: mevr. J. Postuma-Pranger, Brugchelencamp 1, kamer 311, 9271 EP De Westereen (76 jaar)
– 24 aug: mevr. J. de Jong-Halbesma, Kavelwei 41 b (76 jaar)
– 26 aug: mevr. F. Huizenga-Raap, Haadwei 168, 9104 BL Damwâld (76 jaar)
Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd !!

● Avonden gebedskring:
op dinsdagavond 30 juli , 13 augustus en op 27 augustus is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● INLEVERDATA GEANDEWEI:
In de zomerperiode verschijnt de Geandewei 1 x per 3 weken. Voor de duidelijkheid vermeld ik hier alvast de inleverdatum.
Geandewei nr. 14 verschijnt op 26 juli (inleverdatum: vrijdag 20 juli voor 12.00 uur)
Geandewei nr. 15 verschijnt op 16 augustus (inleverdatum: vrijdag 9 augustus voor 12.00 uur)
Geandewei nr. 16 verschijnt op 6 september (inleverdatum: vrijdag 30 augustus voor 12.00 uur)

● “VAKANTIE” BEAMER:
Vanaf zondag 14 juli t/m zondag 26 augustus zijn er geen middagdiensten. Tijdens deze periode wordt er ook ‘s ochtends geen gebruik van de beamer gemaakt. Denkt u om het meenemen van uw liedboek(en)?

● Fakânsjetiid:
Bêste gemeenteleden. De fakânsjes komme der oan en dat hâldt yn dat in protte minsken,  ek fan ús tsjerke, op ‘n paad sille. Wy hoopje op in goede tiid sadat elk wer ‘klearstoomd’ wurdt om nei de fakânsjetiid it wurk, ek it tsjerkewurk, wer op te pakken. By swierrichheden de kommende wiken kinne jo gewoan besykje om kontakt op te nimmen mei de wykâlderling en as dy ek útfanhûs is belje jo mar mei 0511-542902.
De tsjerkeried winsket jim allegearre in goede fakânsjetiid ta.

 

N.B: HET VOLGENDE WEEKBULLETIN VERSCHIJNT OP ZONDAG 1 SEPTEMBER !!

Dit vind je misschien ook leuk...