Categorie: Overig nieuws

Bezoekers website

2020 is in vele opzichten niet echt een topjaar geweest. Onze website is echter een recordaantal keer bekeken. Bijna 11.000! mensen bekeken 46.485! pagina’s. Koe minder...

Hoe maak je een Palmpasenstok?

Hoe maak je een Palmpasenstok en welke betekenis hebben de versieringen? Hieronder staat het uitgelegd. Stuur een mooie foto naar website@pknbroeksterwald.nl of naar dominee@pknbroeksterwald.nl De foto’s...

ús Krystwinsk oan jo

Dêrjinsen yn ’t bûthús, sa dûnker en kâld, kaam ienris de lytse Hear Jezus te wrâld. Dêr skynde in stjerre, sa wûnder en rea. De lytse...

Belangrijk nieuws!!

Er is de laatste tijd veel gesproken over hoe de ‘ratteljende deade bonkjes wer ien gehiel wurde kinne’. Dit kwam zowel op de avonden van het...