Categorie: Weekbulletin

Weekbulletin 12 september 2021

● Dienst 13.45 zondag 12 september a.s. Voorganger: Ds. G.J. Otter , Damwâld Collectes: 1e: Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen, extra collecte noodhulp Haïti Koster: Henk...

● Dienst 09.30 zondag 5 september a.s. Voorganger: J. v/d Kamp, Leeuwarden Collectes: 1e: KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen Koster: Gepke Beamer: Henk Ouderling van dienst:...

Weekbulletin 29 augustus 2021

● Dienst 09.30 zondag 29 augustus a.s. Voorganger: Anke Hoekstra-Rondaan, Holwerd Collectes: 1e: kerk, 2e onderhoud gebouwen Koster: Kees Beamer: Sieberen Ouderling van dienst: Coba Wijbenga...

Weekbulletin 11 juli 2021

● Dienst 09.30 zondag 11 juli a.s. Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden. Collectes: 1e: diaconie, 2e onderhoud gebouwen Koster: Gepke Feddema Beamer: Henk/Piet Ouderling...

Weekbulletin 4 juli 2021

● Dienst 09.30 zondag 4 juli a.s. Voorganger: Marijke Krijgsman, Burgum Collectes: 1e: KIA Binnenlands Diaconaat, 2e onderhoud gebouwen Koster: Reinder Visser Beamer: Piet van Althuis...

Weekbulletin 27 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 27 juni a.s. LET OP BESLOTEN DIENST!! Voorganger: Griet van der Zwaag Ouderling van dienst: Tjitske van Dijk Diaken: Eelke Dijkstra Collectes:...

Weekbulletin 20 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 20 juni a.s. Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden. Collectes: 1e: KIA Noodhulp, 2e kerk Het duo Henk en Henk kostert...

Weekbulletin 13 juni 2021

• Dienst 09.30 zondag 13 juni a.s. Voorganger: Mevr. R. van der Wal-van Akker, Morra Collectes: 1e: Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen Koster: Klaas Jilderda Beamer:...

Weekbulletin 6 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 6 juni a.s. Voorganger: Ds. M.J. Koppe, Dokkum Collectes: 1e: KIA Werelddiconaat., 2e onderhoud gebouwen Koster: Gepke Feddema Beamer: Piet van Althuis...

Weekbulletin 30 mei 2021

● Dienst 09.30 zondag 30 mei a.s. bevestiging br. J. Klimstra als ouderling-met-een-bijzondere opdracht Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum Collectes: 1e: Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen...