Diaconie jaarplan

Jaarplan Diaconie 2023

Momentopname van het item hieronder:

Eens in de 2 maanden is er een vergadering van de diaconie. Waar nodig is komt men vaker bijeen.

Jan/februari:

  • Voorbereiden van Zwoe vergadering 23 februari.

Maart:

  • Collectebusjes ophalen/wisselen bij desbetreffende gemeenteleden.
  • Voorbereiden zendingszondag (5 maart), aandacht aan zwoe project Moldavië geven, overleg met predikant om er een bijzondere dienst van te maken. Tevens regelen van koffiedrinken na de dienst.

September/oktober:

  • Evalueren ouderen vervoer.
  • Beleidsplan actualiseren.
  • Voorbereiden zendingszondag in november.
  • Collectebusjes ophalen en inwisselen bij desbetreffende gemeenteleden.

Nov/december:

  • Bespreken beleidsplan en jaarplan 2024 en indienen.
  • Regelen/bespreken kerstattenties en kerst kaarten.
  • Bespreken van giften lijst en doneren naar desbetreffende doelen.

– Wekelijks inzamelen van gaven tijdens eredienst.
– Maandelijks opstellen van zitrooster.
– Maandelijks collectemunten lijst naar penningmeester brengen.
– Periodiek worden de collectes gestort bij de “bank”.
– Wanneer er een eredienst plaats vindt op een andere dag dan de zondag (bid en dankstond, christelijke feestdagen, oud en nieuw) dan wordt het consistoriegebed door één van de zittende diakenen verzorgd.