Diaconie

Berichten voor de diaconie kunt u sturen naar:
diaconie@pknbroeksterwald.nl

Naam Tel.nr. E-mail Jaar aftreden Functie
J. Haakma – Rosier 0511 424251 mail 2021 Voorzitter
S. van Klaarbergen 0511 424186 mail 2022 Algemene zaken
F. Jilderda 0511 421063 mail 2020 Afgevaardigde evangelisatie
E. Dijkstra 0511 422065 2024 Algemeen lid
J. Berends 06 52897994 mail Algemeen lid

Rekeninginformatie:
Rekeningnummer NL07 RABO 0343 3554 85

Beleidsplan:
Het beleidsplan van de diaconie leest u hier.