Diaconie

Berichten voor de diaconie kunt u sturen naar:
diaconie@pknbroeksterwald.nl

Naam Telefoonnummer Email Jaar aftreden Functie
A. Hellinga-van der Veen 0511 423235 mail 2023 Voorzitter
S. van Klaarbergen 0511 424186 mail 2022 Secretariaat
A.M. Klimstra – Hoogterp 0511 542902 mail Penningmeester/adoptiekindje
E. Dijkstra 0511 422065 2024 Algemeen lid
J. Berends 06 5289 7994 mail 2022 Algemeen lid
M en T vd Ploeg – Wiersma 06 1551 7495 mail 2025 Algemeen lid
W. Kooistra 06 4301 9876 mail 2025 Algemeen lid


Rekeninginformatie:
Rekeningnummer NL07 RABO 0343 3554 85

Beleidsplan:
Het beleidsplan van de diaconie leest u hier.