Diaconie

Het jaarplan 2023 van de diaconie leest u hier.
Het beleidsplan van de diaconie leest u hier.

Berichten voor de diaconie kunt u sturen naar: diaconie@pknbroeksterwald.nl
Rekeninginformatie diaconie: NL07 RABO 0343 3554 85

Naam Telefoonnummer E-mail Functie
A. Hellinga-van der Veen 0511 42 32 35 mail Voorzitter
W. Kooistra 06 43 019 876 mail Secretariaat
E. Dijkstra 0511 42 20 65 mail Algemeen lid
H. Rozema 06 52 897 994 mail Algemeen lid
M. en T. vd Ploeg – Wiersma 06 10 092 029 mail Algemeen lid
Boekhouding diaconie
A.M. Klimstra – Hoogterp 0511 54 29 02 mail Penningmeester/adoptiekindje