Diaconie

Het jaarplan 2024 van de diaconie leest u hier.
Het beleidsplan van de diaconie leest u hier.

Berichten voor de diaconie kunt u sturen naar: diaconie@pknbroeksterwald.nl
Rekeninginformatie diaconie: NL07 RABO 0343 3554 85

Naam Telefoonnummer E-mail Functie
H. Rozema 0511 42 14 80 mail Voorzitter
W. Kooistra 06 43 019 876 mail Secretariaat
E. Dijkstra 0511 42 20 65 mail Algemeen lid
E. en W. Dijkstra – vd Lei 0511 42 41 72 mail Algemeen lid
M. en T. vd Ploeg – Wiersma 0511 42 54 43 mail Algemeen lid
Boekhouding diaconie
S. en N. Rosier – Meijer 0511 42 49 91 mail Penningmeester/adoptiekindje