Diaconie

Berichten voor de diaconie kunt u sturen naar:
diaconie@pknbroeksterwald.nl

Naam Tel.nr. E-mail Jaar aftreden Functie
J. Haakma – Rosier 0511 424251 mail 2021 Voorzitter
S. van Klaarbergen 0511 424186 mail 2022 Algemene zaken
F. Jilderda 0511 421063 mail 2020 Afgevaardigde evangelisatie
T. Haisma – vd Staal 0511 421630 mail 2020 Algemeen lid
J. Berends 06 52897994 mail Algemeen lid

Rekeninginformatie:
Rekeningnummer NL07 RABO 0343 3554 85

Beleidsplan:
Het beleidsplan van de diaconie leest u hier.