Diaconie

Berichten voor de diaconie kunt u sturen naar:
diaconie@pknbroeksterwald.nl

Naam Tel.nr. E-mail Jaar aftreden Functie
J. Haakma – Rosier 0511 424251 mail 2021 Voorzitter
S. van Klaarbergen 0511 424186 mail 2022 Algemene zaken
B. Visser – Eelkema 0511 422219 mail 2019 Secretariaat
J. van  Vugt – Visser 0511 421769 mail 2019 Penningmeester /
adoptiekind
F. Jilderda 0511 421063 mail 2020 Afgevaardigde
zend. & evang.
T. Haisma – vd Staal 0511 421630 mail 2020 Algemeen lid

Rekeninginformatie:
Rekeningnummer NL07 RABO 0343 3554 85

Beleidsplan:
Het beleidsplan van de diaconie leest u hier.