Ghana

Onze Gereformeerde kerk is samen met de classis Dokkum met het land Ghana verbonden. Klik op de site van ‘kerk in actie’ (www.kerkinactie.nl) op het land Ghana om zo diverse informatie naar voren te krijgen. Een tweetal projecten daar zijn:

  • Training kerkelijk werkers in Noord-Ghana
  • Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra

Collectes gaan naar giro NL76INGB0000000107 met het classicale nummer 405500 erbij vermeld. Mocht u geld willen storten dan graag vermelden welke van de projecten uw voorkeur heeft.