Inspiratiebeurs PKN | Kerk zijn in het dorp

Woensdag 6 februari ging een afvaardiging van onze kerkenraad naar de inspiratiebeurs in De Westereen. Een leerzame avond met een leuke opzet waarin je kon kiezen uit verschillende workshops. Over één van deze workshops heb ik het volgende artikel geschreven.

Workshop Dorpskerkenbeweging

Even wat voorinformatie
Ds. Wim Beekman (schrijver van de wekelijkse Column achter in de Leeuwarder courant) heeft in zijn studieverlof onderzoek gedaan over de toekomst van de dorpskerk en hier een scriptie over geschreven.

MOLKWERUM – De dorpskerk is haar hoogtepunt als dieptepunt voorbij. De uitdaging ligt nu in het behouden van de verbondenheid met het dorp, Dat concludeert ds. W. Beekman in een onderzoek naar de toekomst van de dorpskerk. (artikel uit het reformatorisch dagblad)

De studie ”Leve de dorpskerk” is hier te downloaden.

“Kerk zijn in het dorp.”

Door Ds. Anne Elverdink, Feanwâlden.

In deze workshop werd gesproken over hoe je als kleine kerk een maatschappelijke rol in je dorp kan spelen. “Haal het dorp in de kerk.”

Aan de hand van 2 punten werd er gesproken.
1e punt Noem een voorbeeld van een kerkelijke activiteit die u al doet of hebt gedaan in uw gemeente waarin de kerk heeft meegedragen aan de leefbaarheid van uw dorp.

Hierbij moest ik aan de volgende activiteiten denken die we vanuit de kerk in breder opzicht naar buiten hebben gebracht:

• De tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest
• De Alpha cursussen en Bijbelstudies die er zijn geweest en waar veel mensen buiten onze kerk aan hebben meegedaan.
• De krystkuier, door de jeugdclubs georganiseerd, waar het hele dorp aan kon meedoen.
• De KSG dienst die dit jaar gezamenlijk werd afgesloten met koffiedrinken in de school.
• De koffieochtenden. Veelal toch bezocht door eigen kerkleden.
• De evangelisatiedienst op de Brink

Daarna moesten we over het volgende punt nadenken:

2e punt. Noem een activiteit die Uw kerk in de toekomst zou willen ontplooien om bij te dragen aan de leefbaarheid van het dorp.

Veel ideeën werden uitgesproken. Ideeën die wij in overweging zouden kunnen nemen:

• Koffieochtenden breder maken door in de dorpskrant uitnodigingen te zetten en (wat volgens sommigen nog beter werkt) persoonlijk mensen uit te nodigen hiervoor. Denk aan die buurman/vrouw.
• De laatste zondag van het kerkelijk jaar niet alleen de mensen van de gemeente herdenken maar ook andere dorpsgenoten die het afgelopen jaar zijn overleden hierin betrekken. (Uitleggen wat we doen en ze uitnodigen om dit bij te wonen. Respecteren wanneer men dit niet wil maar wel vragen of ze ook willen dat de naam genoemd wordt.
• Jeugd organiseert en kookt voor ouderen en alleenstaanden uit het dorp. Een gezamenlijke, brede activiteit. D.m.v. uitnodiging in de dorpskrant of persoonlijke benadering (wat vaak beter werkt)
• Gemeentezondag Breed. Te houden op een andere locatie als de kerk (dit om geen drempel te creëren) Dorpsbewoners uitnodigen via dorpskrant of persoonlijke benadering. (BV bij de Zilveren Maan in De Westereen)
• Open huis voor schoolkinderen. De schoolkinderen uitnodigen om de kerk te bezichtigen in al zijn facetten (orgel, preekstoel, grote kaars, avondmaalstafel, collecte, andere lokalen. Hierbij de nodige uitleg door verschillende mensen waar iets voor staat en hoe het werkt.

Een interessante workshop waarin naar mijn idee kansen liggen om in te zetten in onze gemeente.

Wilt u meer weten over de Dorpskerkenbeweging kunt u deze informatie vinden op de PKN site. Eén van de dorpskerkambassadeurs van de PKN heeft de volgende woorden geschreven:

“Kerk zijn in het dorp is voor mij elkaar vasthouden, samen God zoeken en er zijn voor elkaar, in geloof dat je met elkaar deel uitmaakt van Gods wereldwijde gemeenschap.”

Griet van der Zwaag

Dit vind je misschien ook leuk...