Jeugdraad & Clubleiding

Om contact op te nemen met de jeugdraad kunt u/je mailen naar:
jeugd@pknbroeksterwald.nl

Bestuur  Functie  Telef.nr.  E-mail  Datum aftreden
Tjitske van Dijk Jeugdouderling 06 44596754 mail
Griet van der Zwaag Jeugdouderling 06 15467423 mail
Cornelis Feddema Penningmeester mail
Sandra Annema- Kientz Secretaris mail
Leiding
Baukje van der Meulen
Tiny van der Ploeg
Lisanne van der Ploeg
Silke Woudstra
Jolanda Hoekstra
Cornelis Feddema
Gerard van Althuis
Hendrik Hamersma

In de oneven weken vanaf 19:30, op de woensdagavond word er in de kerk een clubavond georganiseerd. Je kunt online via ons Instagram- en Facebookaccount onze onderwerpen volgen.

De avonden zijn voor de jeugd vanaf groep 8 basisschool tot klas 3 van het voortgezet onderwijs.

Check ook de volgende pagina’s om op de hoogte te blijven:

Instagram

Facebookpagina