Jeugdraad & Clubleiding

Om contact op te nemen met de jeugdraad kunt u/je mailen naar:
jeugd@pknbroeksterwald.nl

Bestuur  Functie  Telef.nr.  E-mail  Datum aftreden
Jan Berends Jeugdouderling 0511 425559 mail 2021
Nico Steringa Jeugdouderling 0511 785089 mail 2019
Tjitske van Dijk Penningmeester mail
Sandra Annema- Kientz Secretaris mail
Leiding
Gerard van Althuis
Hendrik Hamersma
Cornelis Feddema
Anja Jilderda
Anke Hansma
Johanna van der Zwaag
Jolanda Hoekstra
Silke Woudstra

In de oneven weken vanaf 19:30, op de woensdagavond word er in de kerk een clubavond georganiseerd. Je kunt online via ons Instagram- en Facebookaccount onze onderwerpen volgen. We starten de avond met een creatieve spel of een activiteit in de sfeer van het thema om het ijs te breken. Dan volgt er, als er iets bijzonders te melden is, een aankondiging of een mededeling. Dit op een originele manier. De starter introduceert nog eens extra via een videofragment het thema van de avond! Met een weerwoord laten we de jongeren in discussie gaan. Tijdens het praatje hebben wij het over praktische tips voor het dagelijkse leven die wij mee willen geven over het thema. Hierna gaan wij via het doe-spel hier verder op in en brengen dit in de praktijk. Ook tijdens de clubavond is er een korte overdenking over de afgelopen week welke betrekking heeft op het thema. Met het megabite spel creëren we een beetje verdieping op het Bijbel gedeelte van de ‘preek van de week’. Via het spel re;flect, reflecteren wij het thema van de avond. En met een uitsmijter spel sluiten wij de avond af. Daarna heeft de jeugd nog even de mogelijkheid om te chillen!

De avonden zijn voor de jeugd vanaf groep 8 basisschool tot klas 3 van het voortgezet onderwijs.

Rock Solid

De jeugdclubs van Broeksterwâld volgen het programma van Rock Solid. Op hun site omschrijven ze dit ls volgt: Rock Solid prikkelt jou om het christelijk geloof te ontdekken. De thema’s sluiten naadloos aan bij je dagelijkse dingen zoals: muziek, vriendschap en identiteit. Bovendien komen tieners graag naar Rock Solid vanwege de enorme dosis humor in de gekke spelletjes. Je mag ook gerust je niet-gelovige vrienden meenemen. Hier lees je meer informatie.

Check ook de volgende pagina’s om op de hoogte te blijven:

Website

Instagram

Facebookpagina