Kascommissie

De kascommissie heeft de afgelopen jaren een wisselende samenstelling en bestond uit de volgende personen:

Johannes Plantinga 0511 42 45 96
Douwe de Beer 0511 42 44 20