Kerkenraad

Het beleidsplan van de kerkenraad vindt u hier.
Het werkplan van de kerkenraad vindt u hier.

Dominee
vacant
Voorzitter (Gerrie Visser)
voorzitter@pknbroeksterwald.nl
06 23 201 177
(2024)
Scriba (Liesbeth Rozema-Visser)
scriba@pknbroeksterwald.nl
0511 42 43 34
(2026)

Overzicht wijkouderlingen:

wijk 1 T. Zoodsma 06 30 892 783 mail
wijk 2 R.M. Boom-Barkema 0511 42 34 59 mail
wijk 3 vacant vacant
wijk 4 K. en T. Jilderda-v.d. Zwaag 0511 42 27 06 mail
Assistenten
wijk 1 Bezoek
Freerk Schaafsma
Maaike Zuidema
Klaske Annema – van der Woude
Ondersteuning coördinatie/lijsten
Thea Loonstra
wijk 2 Bezoek
Sjoerd en Geartsje Rozema
Sippie Wolters
Annie Miedema
Ondersteuning coördinatie/lijsten
Jaap Klimstra
wijk 3 Bezoek
Piet en Detty van Althuis
Tiety Zijlstra
Ondersteuning coördinatie/lijsten
Piet van Althuis
wijk 4 Bezoek
Jitske de Jong
Djoke Beerda
Henk en Sjoukje Dijkstra
Ondersteuning coördinatie/lijsten
geen

Verder bestaat de kerkenraad uit een afvaardiging van de volgende delen. Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Diaconie

Jeugdouderlingen + informatie over het jeugdwerk

Kerkrentmeesters