Kerkenraad

Dominee
vacant
Voorzitter (Gerrie Visser)
voorzitter@pknbroeksterwald.nl
06 2320 1177
(2024)
Scriba (Thea Loonstra)
scriba@pknbroeksterwald.nl
06 1848 4440
(2022)

Beleidsplan
Het beleidsplan van de kerkenraad vindt u hier.

Werkplan
Het werkplan van de kerkenraad vindt u hier.

Overzicht wijkouderling (met in cursief de wijkassistenten)

wijk 1 T. Zoodsma 06 3089 2783 mail
R. Jansen – ter Haar
wijk 2 S. Visser – Talma 0511 424447 mail
R. Visser
wijk 3 H. Rozema mail
J. de Jong – Halbesma
wijk 4 W. Koonstra 0511 423492 mail
J. Beerda – Rozema
wijk 5 G. vd Zwaag – vd Schaaf mail
T. Zijlstra
wijk 6 R. Boom – Barkema 0511 423459 mail
S. & G. Rozema – vd Meulen
wijk 7 vacant
A. Fokkens – de Groot
A. Miedema – Visser
S. Wolters – de Vries
wijk 8 C. Wijbenga – Kuiken 06 3064 4304 mail
P. en D. van althuis – Rosier

 

Verder bestaat de kerkenraad uit een afvaardiging van de volgende delen. Klik op onderstaande links voor meer informatie:

Diaconie

Jeugdouderlingen + informatie over het jeugdwerk

Kerkrentmeesters