Kerktelefoon / Kerkomroep

Voor gemeenteleden die, om welke reden dan ook, niet of moeilijk naar de kerk kunnen komen bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten via de kerktelefoon te beluisteren. In het gehele Kabelnoord gebied zijn de kerktelefoonuitzendingen via het digitale pakket van Kabelnoord te beluisteren. Dit digitale pakket is te ontvangen via een (Humax) decoder of via een CI+ (module/insteekkaartje) geschikte TV. Op de decoder is het zendernummer van onze kerk 965. Luistert u via de TV dan hangt het voorkeuze kanaal af van het merk TV. Meestal is dit kanaal 1965 of 2965.

De kosten van het doorgeven van het signaal bedragen ongeveer € 75,- per maand en zijn voor rekening van de diaconie. Ter bestrijding van deze kosten vraagt de diaconie een kleine (vrijwillige)bijdrage aan de regelmatige gebruikers van deze dienst van ongeveer € 40,- per jaar. Deze vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL35RABO0343315114 t.n.v. Gereformeerde Kerk Broeksterwoude onder vermelding van ‘bijdrage kosten kerktelefoon’.

Ook kunt u luisteren via internet. Dit gaat via de site: www.kerkomroep.nl. Ook is het mogelijk via deze dienst de diensten tot een aantal maanden terug te luisteren.

Wilt u, als regelmatige luisteraar, tevens het weekbulletin thuis ontvangen, meldt u zich dan bij de diaconie. Dit kan via diaconie@pknbroeksterwald.nl of via één van de diakenen.