Kerstcollecte 2019 (ook tijdens kinderkerstfeest)

Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst grote werkloosheid en alcoholisme is een groot probleem. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Kinderen blijven alleen achter en zijn op zichzelf aangewezen. Ze krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. In het dagcentrum van partnerorganisatie Bethania krijgen deze kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en psychosociale begeleiding. Even gewoon kind zijn In het dagcentrum van Bethania kunnen deze kwetsbare kinderen even gewoon kind zijn.

Iedere dag zijn er sport- en buitenactiviteiten en verjaardagen van de kinderen worden met elkaar gevierd. In de schoolvakantie worden zomerkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatie wil Bethania de emotionele, fysieke en sociale groei van de kinderen bevorderen. Heel belangrijk want veel van de kinderen hebben achterstanden door hun thuissituatie.

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

  • Voor 8,50 euro per dag wordt het dagcentrum verwarmd en is er warm water.
  • Voor 11,50 euro krijgt een kind een jaar lang huiswerkbegeleiding, pennen, schriften en boeken.
  • Voor 22 euro krijgt een kind een maand lang een warme maaltijd.

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Opvang Moldavië. Dank u wel!