Kindernevendienst en kinderoppas

Kindernevendiensten
De kindernevendiensten worden gehouden tijdens de morgendiensten. Er is een groep voor de jongste kinderen (groep1 t/m 4) en voor de oudste kinderen (groep 5 t/m 8). De jongste groep heeft elke zondagmorgen kindernevendienst; de oudste groep 1 x per 14 dagen. De indeling wordt via de “Geandewei”, de “Sprank” en/of het weekbulletin bekend gemaakt. Bij een jeugddienst (ook in de middagdienst), komt de kindernevendienst te vervallen. Hiervan wordt u van tevoren op de hoogte gesteld.

Kinderoppas
In het kleine lokaal van de kerk wordt iedere zondagmorgen kinderoppas georganiseerd voor kinderen tot 5 à 6 jaar. Om kapot speelgoed tijdig te kunnen vervangen, wordt aan de ouders die hun kinderen naar de kinderoppas brengen een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor dit doel staat een spaarpotje in het oppaslokaal.

Contactpersoon Kindernevendienst
Johanna Bloem
0511 422081
knd@pknbroeksterwald.nl
Contactpersoon Kinderoppas
Gera Berends – van Alebeek
0511 425559
kinderoppas@pknbroeksterwald.nl

Leiding kindernevendienst:

Gera Berends mail
Annet Bosma mail
Fokelien Bouma mail
Aletta Gorter – Bosch mail
Baukje Rozema mail
Fokje Schaafsma mail
Gerrie Visser mail
Fokje Visser – Kamma mail
Petra Westra mail
Anna Pebesma mail