Kindernevendienst en kinderoppas

Kindernevendienst:
De kindernevendienst wordt gehouden tijdens de morgendienst. Elke zondagochtend wordt, mits de kerk geopend is, voor alle kinderen van de basisschool kindernevendienst gegeven. Bij een jeugddienst of een andere bijzondere dienst (ook in de middagdienst) komt de kindernevendienst te vervallen. Dit wordt vermeld op het weekbulletin.

Kinderoppas:
In het kleine lokaal van de kerk wordt iedere zondagmorgen kinderoppas georganiseerd voor kinderen tot 5 à 6 jaar. Om kapot speelgoed tijdig te kunnen vervangen, wordt aan de ouders die hun kinderen naar de kinderoppas brengen een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor dit doel staat een spaarpotje in het oppaslokaal.

Contactpersoon Kindernevendienst
Baukje Rozema
06 12 109 973
knd@pknbroeksterwald.nl
Contactpersoon Kinderoppas
Gera Berends – van Alebeek
0511 425559
kinderoppas@pknbroeksterwald.nl

Leiding kindernevendienst:

Fokelien Bouma mail
Baukje Rozema mail
Fokje Schaafsma mail
Gerrie Visser mail
Fokje Visser – Kamma mail
Petra Westra mail
Jelkje Annema mail