Ledenregistratie

De ledenregistratie wordt gedaan door:

Naam Adres Telefoonnummer E-mail
A. Bloem – Dijkstra Foksepaad 7 0511 42 38 01 mail

Alle correspondentie betreffende kerkelijke stand, geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing, dient te worden gericht aan dit adres. Ook is het raadzaam om uw wijkouderling in te lichten over wijzigingen in de kerkelijke stand.

Gegevens voor het jaarboekje kunt u richten aan het van te voren bekend gemaakte adres of aan de scriba.

Aan uw wijkouderling kunt u ziekenhuisopname, voorbeden en dankzeggingen doorgeven.