Oproep en werkwijze voor nieuwe ambtsdragers kerkenraad

Bij de actie kerkbalans heeft u dit jaar geen blaadje gevonden om namen te noemen als nieuwe ambtsdragers. We gaan dat dit jaar anders doen, met deze oproep.

Van 5 personen loopt in 2024 de kerkenraadsperiode af: van Eelke, Reina, Anne, Gerrie en Tjitske. Daarnaast hebben we nog 2 vacatures open staan. Onze kerk is dus op zoek naar 7 nieuwe ambtsdragers in de kerkenraad (in de Kerstsprank hadden we het al even benoemd): 2 jeugdouderlingen, 2 wijkouderlingen, 1 diaken, 1 voorzitter, 1 ouderling-kerkrentmeester

Kartrekkers, creatievelingen, mensenmensen, doeners en denkers. Zo gemêleerd als onze gemeente is, zo gemêleerd kan en mag ook de kerkenraad zijn. Wie wil vanuit het geloof in God en Jezus, de Opgestane Heer bouwen aan onze gemeente?

Wij roepen u en jou op om namen voor te dragen voor nieuwe kerkenraadsleden. En ja, je mag ook jezelf voordragen, als jij je geroepen weet! Belijdende leden mogen zitting nemen in de kerkenraad, maar ook doopleden (waarbij doopleden bij de bevestiging een belijdenisvraag krijgen).

Namenlijstjes kunnen schriftelijk, en met naam van de afzender (anders kunnen we die namen niet meenemen), ingeleverd worden bij de scriba in de daarvoor bestemde bus in de kerk of via de mail op kerkenraad@pknbroeksterwald.nl Dit kan tot en met 20 februari 2024. Van deze aangeleverde namen wordt een kandidatenlijst gemaakt en besproken door de kerkenraad.

Vervolgens brengt een aantal kerkenraadsleden een bezoek aan de kandidaten die op de lijst staan. Daarbij wordt besproken welke functie het beste bij hem/haar zou passen. De kandidaat krijgt bedenktijd. Als hij of zij aangeeft niet beschikbaar te zijn, gaat de kerkenraad verder op zoek. Als alle geschikte namen op de kandidatenlijst bezocht zijn, houdt de kerkenraad op met zoeken, ook als er op dat moment nog vacatures open staan.

De kandidaten die “ja” hebben gezegd worden tijdens een kerkdienst in dat ambt bevestigd. Die dienst wordt, zo mogelijk, in mei of juni 2024 gehouden.

Heb je vragen, wil je meer weten, neem contact op met Gerrie: tel. 06 23 20 11 77.