PKN Broeksterwâld Site

Weekbulletin 20 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 20 juni a.s. Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden. Collectes: 1e: KIA Noodhulp, 2e kerk Het duo Henk en Henk kostert...

Kindernevendienst 20 juni 2021

Hallo jongens en meisjes! Deze week gaat het over Ezechiël. Ezechiël 1:1-12 en 22-28 Ezechiël komt uit een familie van Joodse priesters. Hij woont in Babylonië,...

Weekbulletin 13 juni 2021

• Dienst 09.30 zondag 13 juni a.s. Voorganger: Mevr. R. van der Wal-van Akker, Morra Collectes: 1e: Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen Koster: Klaas Jilderda Beamer:...

Kindernevendienst 13 juni 2021

Hallo jongens en meisjes. Vandaag gaat het over Jeremia. Jeremia is een profeet van God. Hij vertelt de mensen wat God tegen ze wil zeggen. De...

Weekbulletin 6 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 6 juni a.s. Voorganger: Ds. M.J. Koppe, Dokkum Collectes: 1e: KIA Werelddiconaat., 2e onderhoud gebouwen Koster: Gepke Feddema Beamer: Piet van Althuis...

Weekbulletin 30 mei 2021

● Dienst 09.30 zondag 30 mei a.s. bevestiging br. J. Klimstra als ouderling-met-een-bijzondere opdracht Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum Collectes: 1e: Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen...

Tekeningen gezocht!

Hallo kinderen van de kindernevendienst – TEKENINGEN GEZOCHT!!! Hoe weten de mensen van de kerk nou wat ze gaan doen, wie de eigen dominee zou moeten...

Weekbulletin 23 mei 2021

● Dienst 11.00 zondag 23 mei a.s. 1e Pinksterdag Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld. Collectes: 1e: KIA Pinksterzending, 2e onderhoud gebouwen Koster: K. van der Ploeg...