Preeklezen

Wanneer door onvoorziene omstandigheden geen predikant in de dienst kan voorgaan, zal door een ouderling of door een ander gemeentelid een preek worden gelezen. De kerkenraad heeft de volgende personen als preeklezer aangewezen:

  • J. M. Bloem – v.d. Schaaf
  • G. v.d. Zwaag – v.d. Schaaf

In voorkomende gevallen zullen zij bij toerbeurt voorgaan.