Privacy statement

Aan de leden en vrienden / meegeregistreerden van de Gereformeerde Kerk Broeksterwâld – De Falom

Broeksterwâld, 16 november 2018

Betreft: Privacywetgeving en onze kerkelijke gemeenschap

Beste leden en vrienden van onze gemeente,
Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacy wetgeving (AVG). Ook onze kerkelijke gemeente zal zich moeten houden aan deze wetgeving.
Wij willen als kerkelijke gemeente zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van onze leden en van de mensen die als vriend van de gemeente meegeregistreerd zijn. Iedereen die binnen onze gemeente met persoonsgegevens te maken heeft zal zich aan de geldende regelgeving moeten houden.

De AVG heeft betrekking op alles wat te maken heeft met de privacy van personen. Voor onze gemeente zijn alle namen van de leden opgeslagen in het zogenaamde LRP computerbestand van de PKN. Daarin staan gegevens over de datums van geboorte, dopen, belijdenis en de trouwdatum. Dit is een bestand dat alleen met behulp van een wachtwoord en een speciale codegenerator in te zien is voor de lokale beheerder van het systeem, de predikant, de voorzitter van de kerkenraad en de betreffende wijkouderlingen. Voor wat de beveiliging van het LRP betreft voldoen wij aan de AVG. De namen van alle leden met de adressen en telefoonnummers staan ook in ons kerkboekje dat eenmaal in de twee jaar vernieuwd wordt.

Bij onze gemeente vermelden wij ook de geboorten, huwelijken, jubilea inclusief de adressen op het weekbulletin dat ‘s zondags uitgereikt wordt. Daarop staan ook de eventuele adresmutaties. Ook worden de verjaardagen van de oudere gemeenteleden op het weekbulletin vermeld en de namen van in het ziekenhuis verblijvende leden. Een kopie van het weekbulletin staat een aantal weken op onze website www.pknbroeksterwald.nl. Op deze website staat informatie over onze gemeente en er worden soms ook foto’s van bijzondere gebeurtenissen binnen onze gemeente op geplaatst. Tijdens onze kerkdiensten worden de namen genoemd van de leden bij blijde, zorgelijke en droeve gebeurtenissen. Deze kerkdiensten worden uitgezonden op internet via www.kerkomroep.nl en via de kerktelefoon.

Als kerkenraad zijn wij van mening dat het delen van blijdschap en zorgen en het noemen van namen daarbij onverbrekelijk bij een kerkelijke gemeente als die van ons past. Wij willen dan ook graag op de gebruikelijke wijze verder gaan met het gebruik van de namen en adressen.

Bij rouw en trouwdiensten mogen de betrokken families zelf aangeven of de dienst wel of niet uitgezonden wordt via de kerktelefoon en de kerkomroep.

Bij de ingang van onze kerk zal een vaste mededeling opgehangen worden waarop vermeld staat dat onze reguliere diensten via de kerktelefoon en de kerkomroep uitgezonden worden.

De kerkenraad vraagt u toestemming om uw gegevens te gebruiken op een wijze zoals die tot nu toe de gewoonte was. Mocht u daar bezwaren tegen hebben, laat dat uw wijkouderling dat dan weten voor 30 november 2018. Heeft u na deze datum vragen of opmerkingen wendt u zich dan tot dit mailadres.

Met vriendelijke groeten, namens uw kerkenraad
Thea Loonstra, scriba
Jaap Klimstra, voorzitter