Tags: Alfons

ôfskie ds. Alfons van Vliet

137.289.600 seconden, oftewel 2.288.160 minuten, oftewel 38.136 uren, oftewel 1.589 dagen mocht Alfons van Vliet onze dominee zijn. Tige tank dêrfoar! Dominee Alfons vervolgt zijn weg...

Er is er één jarig….

Het kan niet anders dan dat dit de webmaster in dank wordt afgenomen. Onze herder a.k.a. ds. Alfons van Vliet is vandaag jarig en daarom delen...

Een andere jas…

Hoi! Belangrijke mededeling! Wij organiseren weer een nieuwe jeugddienst! Geen gewone dit keer maar eentje in een nieuw jasje! De locatie is hetzelfde, maar de rest...

Feest (door Johanna Bloem)

En het was feest! We hadden ervoor gebeden dat de bevestiging en intrededienst van onze nieuwe voorganger ds. Van Vliet een goede en gezegende dienst mocht...