Weekbulletin 12 maart 2016

In de morgendienst: ds. A. Bouman, Leeuwarden , organist v.d. Weide
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Damwâld , organist B. Bosch
Collectes: 40 dagentijdcollecte (binnenl diacon.) , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 109: 1,2,3,4 ’s middags: EB 111: 1,2,3

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. T. Rosier – Reitsma, Master Hamstrjitte 10

● Berichten weekbulletin 20 maart a.s. inleveren voor donderdag 17 maart voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 20 maart a.s.
In de morgendienst: dhr. J.Y. v.d. Wal, De Westereen , voorbereiding H.A , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: jeugddienst , organist J. Klimstra
Collectes: eigen jeugd , 2e onderhoud gebouwen, extra deurcollecte (C.N.C.)
Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst
Liederen voor de dienst: EB 115: 1,2,3 ’s middags: EB 115: 4,5,6

● Bijeenkomsten groot huisbezoek:
Zoals u/jij inmiddels al weet, heeft het groot huisbezoek dit seizoen als thema: Psalmen – eeuwenoud- hoezo: actueel?
U heeft zich hier inmiddels voor kunnen opgeven; zo’n zestig gemeenteleden hebben dit inmiddels gedaan. Maar als u/jij denkt:  “Ik wil toch eigenlijk óók wel:  er is altijd plaats! Van harte welkom! Hebt u de data inmiddels genoteerd in de agenda? Maandag 14 Maart  en woensdag 16 Maart. Beide avonden beginnen om 20.00 uur, in de grote zaal achterin de kerk. (N.B: Het is handig, als u op deze avond even een pen en een velletje papier meeneemt!). Wij hopen op gezegende avonden.
De kerkenraad

● Bijzondere gezinsdienst:
Vanavond wordt in de Nederlands Hervormde Kerk van Damwâld (Ikkerwâld, hoek Efterwei/Herewei) een bijzondere gezinsdienst gehouden. De dienst begint om 14.00 uur. Voorganger is ds. G. Timmer. Het thema is ’ Van groot naar klein’. De schriftlezing is Johannes 13: 1-10. Iedereen is van harte welkom!

● Koffieochtend 50+ :
De laatste koffieochtend van dit seizoen is vastgesteld op woensdagmorgen 16 maart a.s. Het is dit jaar wel een drukke maand met veel kerkelijke activiteiten, maar het belooft weer een ontspannen morgen voor u te worden en voor koffie met wat lekkers erbij is er vast wel even tijd. Hebt u vervoer nodig dan is een telefoontje naar Ankje Fokkens (422869) of Rie Jansen (424656) voldoende. Als u na 9 uur nog besluit om te worden opgehaald, dan graag een telefoontje naar de kerk (421338).

● De vrouwenclub komt dinsdag 15 maart a.s. om 18.00 uur bij elkaar voor de Paasviering. Graag de nieuwe “In Gesprek” meenemen.

Verjaardagen komende week:
– 16 maart: mevr. N. Broersma-Spinder , Kavelwei 41 a (82 jaar)
– 20 maart: dhr. S. Haisma, Nij Tjaerda 8, 9104 KA Damwâld (93 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Extra deurcollecte zondag 20 maart:
Geachte gemeente. Van stichting Woord en Daad hebben wij een mail ontvangen, die gaat over de dreigende hongersnood voor miljoenen mensen in Afrika. Door extreme droogte mislukken de oogsten en ontstaat er een levensbedreigende situatie voor de mensen die daar wonen. Het Christelijk Noodhulpcluster (CNC) komt in actie voor de slachtoffers, en vraagt om onze financiële steun voor dit werk. Daarom willen wij graag een extra deurcollecte houden, en wel op zondag 20 maart. Mogen we rekenen op uw financiële steun? Alvast hartelijk bedankt! Met vriendelijke groet,
de diaconie.

Dit vind je misschien ook leuk...