Weekbulletin 15 maart 2020

Geachte gemeenteleden,
Het moderamen van de kerkenraad heeft gezien de ontwikkelingen in verband met het Coronavirus het besluit moeten nemen om in ieder geval de kerkdiensten van 15 maart en 22 maart af te gelasten. Dit betekent dat u die zondagen geen kerkdienst kunt bezoeken bij onze kerk. Dit geldt voor beide diensten op de betreffende zondagen. Ook het groothuisbezoek en de koffieochtend gepland voor 25 maart
komen te vervallen. Deze worden op een later tijdstip ingepland. Maar dit betekent niet dat het kerkelijk leven stilstaat. Om u op de hoogte te houden van de situatie raden wij diegenen aan die gebruik maken van de computer om het kerknieuws van onze kerk te volgen op onze website. Ook nieuws dat via het weekbulletin binnenkomt wordt via de website doorgegeven tijdens deze periode. Ook willen we u
als gemeenteleden een hart onder de riem steken door u erop te attenderen dat er via radio en tv, en welke mogelijkheden er meer zijn, u uw geloof kunt versterken. Denk aan zaterdagmorgen tussen 8.00 en 11.00 uur aan RTV NOF, of zondagmorgen aan Prelude bij Omrop Fryslân en daarnaast de uitzendingen op de tv zondagmorgen. Omrop Fryslân zend om 10.00 uur een kerkdienst uit in verband met de huidige situatie.

● De volgende gemeenteleden krijgen een bloemengroet, met een groet van ons allen:
Ludo en Nely Maas-Rozema, P.Durksstrjitte 3.
Ook ging er bloemengroet naar Hillie Hoekstra-Annema, Frijstêd 2, Damwâld, en naar Tabe en Geke Annema-Jagersma, P.Durksstrjitte 22-A. en naar Tettje de Jong-de Jong, Ds. Dijkstrawei 10.

● Berichten weekbulletin 29 maart inleveren voor vrijdagmorgen 27 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Verjaardagen deze week:
16 mrt. Dhr. E. de Jong, Kavelwei 41b. (78 jaar).
16 mrt. Mevr. N. Broersma-Spinder, afd. Stins kamer 10, Talma Hûs, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Feanwâlden.
20 mrt. Dhr. S. Haisma, Meckama State, Tsjerk Hiddesstraat 42, kamer 109, 9219 AM Kollum.
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Pastoraal nijs:
Twa hantsjes, twa fuortsjes,
sa lyts en sa bysûnder
Op ‘e nij mei wy belibje,
wer in unyk wûnder

Geboren op 29 februari 2020
Lysanne Maas
Dochtertje van Ludo & Nely Maas – Rozema en zusje van Jelmer, Pieter Durksstrjitte 3, 9108 MK Broeksterwâld
Namens de gemeente heel hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje.

● Hilda Jilderda-Huizenga is binnen de Noorderbreedte verhuisd van afd. 7 naar afd. 1 kamer 52. Iedereen die een e-mail adres heeft mag dit doorgeven aan hildajilderda@kpnplanet.nl. Dan wordt
u op de hoogte gehouden via het laatste kerkelijk nieuws. U wordt daarnaast verzocht uw e-mailadres door te geven aan uw wijkouderling. De wijkouderlingen verzamelen deze adressen en geven die door aan de webmaster, zodat de kerkenraad u direct op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen en eventueel nieuws op het kerkelijk vlak.

● De ledengearkomst fan de útfeartferiening EHS Broeksterwâld/de Falom oansteande moandei 16 maart giet net troch.

● De fergadering fan de Plattelânsfroulju giet op moandei 16 maart ek net troch

Dit vind je misschien ook leuk...