Weekbulletin 17 november 2019

● Dienst op zondag 17 november a.s.
In de morgendienst: ds. D. Schreurs, Hogebeintum , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. G. Timmer, Twijzelerheide , organist Tj Reitsma
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Filemon: Meester en slaaf
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4
Liederen voor de dienst: EB 187:1,2,3 ’s middags: EB 189 a: 1,4

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar mevr. Klaske de Jong – v.d. Galiën, Badhûswei 53, Damwâld.
Ook ging er een bloemengroet naar mevr. Mattie Bakker- Sijbesma, Hegewâl 12, de Falom en naar mevr. Djoke v.d. Wal- Buwalda, Auke Jansstrjitte 13.

● Berichten weekbulletin 24 november inleveren voor vrijdagmorgen 22 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 24 november a.s.
In de morgendienst ds. Huitema , Drachten , organist v. d Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet, laatste zondag kerkelijk jaar, organist J. Klimstra
Collectes: collecte pastoraat , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Filippenzen 4:4-9: Wees blij!
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 181: 1,2,3 ’s middags: EB 181: 3,4,5
We willen in de middagdienst de gemeenteleden, die ons dit jaar ontvallen zijn, herdenken.

Aafke Dijkstra-Dijkstra

* 25 oktober 1931
† 26 november 2018

Aukje Reitsma-Fennema

* 9 april 1941
† 3 december 2018

Dirk Freerk Jilderda

* 28 juni 1928
† 9 februari 2019

Geert Wijbenga

* 7 maart 1933
† 25 augustus 2019

Douwe Koonstra

* 6 juni 1930
† 20 september 2019

● De Plattelandsvrouwenvereninging Nij Libben komt maandagavond 18 november a.s. weer bij elkaar in de Pipegael om 19.30 uur. Mevrouw G.Schievink uit Midlum komt vertellen over Esther (Etty) Hillesum: “Inspiratiebron voor velen”.

● Dagboekjes 2020:
Op het tafeltje achter in de hal liggen weer lijsten waarop u Bijbelse dagboekjes voor 2020 kunt bestellen. Wilt u deze voor 5 december bezorgd hebben, vermeld dat er dan bij en bestel tijdig.
Namens de Z & E comm.

● Mooie aangepaste dienst in Hervormde Kerk Ikkerwâld
Op zondag 6 oktober hebben we met de catechisanten een mooie dienst beleefd. Ds. Otter had de leiding en deed dat voortreffelijk. Het thema voor deze dienst was: De storm op het meer. Muzikaal werd deze dienst ondersteund door dominee Otter zelf met gitaar. En de catechisanten zongen met hem mee. Het werd echt een prachtige aangepaste gezinsdienst.
De eerstvolgende dienst zal zijn op zondag 8 december om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk in Broeksterwâld. Dan zal dominee Alfons van Vliet de leiding hebben. En Klaas Steegstra zal dan muzikale medewerking verlenen.

● OPROEP:
Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest.
Daardoor zijn wij op zoek naar enkele witte lakens/tafelkleden en iemand die daar engelengewaden van kan maken. Kunt u ons helpen dan kunt u contact zoeken met Baukje Rozema, tel nr 06-12109973.
Namens de kerstfeestcommissie

● Koffieochtend op woensdag 20 nov vanaf 10.00 uur in het lokaal van de Ger. kerk.
Op deze ochtend komen we weer bij elkaar, voor een gezellige morgen. Deze morgen hebben we een speciale gast, nl. Mevr. G de Vries uit Dokkum, 84 jaar jong. Zij weet veel over de geschiedenis van “De Sionsberg”. Daar gaat ze over vertellen. En wij zijn in elk geval weer even gezellig bij elkaar, ook dat komt de saamhorigheid ten goede. We sluiten af om plm. 11.30. Iedereen is van harte welkom, neemt gerust iemand mee. Voor vervoer kunt u bellen met Ankje Fokkens (tel: 0511 422869) en Rie Jansen (tel: 0511 424656). U kunt haar ook vragen om inlichtingen.
De kerstmiddag wordt gehouden op woensdag 18 december, vanaf 16.00 uur. Namens de dames van de koffiegroep, Rie Jansen

● Begroting 2020:
De concept begroting 2020 voor de kerk ligt ter inzage bij de penningmeester Christine Deinum – Kloosterman, Bûtenfjild 38. Tussen 18 november en 2 december kunt u deze inzien en vragen stellen. Graag vooraf even bellen als u langskomt. Christine Deinum, 0511 47 68 71.

● Schoonmaakklus kerk:
Zaterdag 23 november is het weer zover. Onze kerk moet weer worden verlost van bladeren in de dakgoten en buitenom vraagt om een grote schoonmaakbeurt. De kerkrentmeesters hebben hulp nodig bij deze klus. Om 8 uur worden de helpers verwacht. Na een kop koffie wordt het werk ingedeeld en bij veel hulp is de klus spoedig geklaard.

Dit vind je misschien ook leuk...