Weekbulletin 22 januari 2023

• Dienst 11.00 zondag 22 januari a.s. Heilig Avondmaal/ Bijbelzondag.
Voorganger: Ds. K. van Marrum, Spannum.
Collectes: 1e Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Piet van Althuis.
Kindermoment verzorgd door: Fokje Visser en Fokje Schaafsma.
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4.
Onderwerp: Gasten op een bruiloft vasten niet.
Ouderling van dienst: Gerrie Visser.
Diaken: Albertine Hellinga en Tiny van der Ploeg.
Lector: Djoke Wolters.

• Dienst 10.00 zondag 29 januari a.s. Kerk, School en Gezinsdienst.
Voorganger: Gryt van der Zwaag.
Collectes: 1e Kind en jongeren, 2e onderhoud gebouwen.
Voor de kerk- school- gezinsdienst is een themaboekje beschikbaar. Die kunt u hier downloaden.

Berichten weekbulletin 29 januari inleveren voor vrijdagmorgen 27 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Pietje Lijzenga – vd. Zwaag, Tj. Nautastrjitte 9. (thuiskomst ziekenhuis).
Ook ging er een bloemengroet naar Zr. Afke Koonstra – Boonstra, Boskwei 2. (59 jaar) en naar Zr. Wietske Jellema – Wolters, Ds. Feitsmawei 36. (thuiskomst ziekenhuis).

Opbrengst collecte kinderkerstfeest
In de periode tussen Sinterklaas en Kerst is er door enkele gemeenteleden gecollecteerd t.b.v. het kinderkerstfeest. Uit deze collecte zullen ook de bijbels worden betaald die de kinderen van groep 8 voor de zomervakantie krijgen. De collecte heeft zo’n € 1200,00 opgebracht. Een prachtig bedrag waar we dankbaar voor zijn.

Koffieochtend
Op 25 januari is er weer een koffieochtend. Jong en oud wordt hiervoor uitgenodigd, vanaf 10.0 uur bent U/jij van harte welkom in het lokaal van de Gereformeerde kerk.
Voor vervoer kan worden gezorgd. Neem dan even contact op met: A. Fokkens tel.nr. 0511 422869 of met C. Wybenga tel.nr. 06 30644304. Tot ziens!!

Liturgie
Afkondigingen.
Zingen: Psalm 103: 1 en 9.
Begroeting en bemoediging.
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis.
Lezen:
Jesaja 53: 4-6.
Matteüs 8: 14 – 17.
Matteüs 26: 26-30.
Gebed.
Luisteren naar Vinesong: Let your living water flow.
Luisteren naar CityAlight: Yet not I but through Christ in me.
Avondmaalsgebed.
Zingen: gezang 192: 2 en 6, bewaar mij dat ik roemen zou.
Uitnodiging.
Zingen: 358: 2, U hebt mij Heer geroepen aan uw dis.
Brood wordt rondgedeeld.
Tijdens het ronddelen wordt gezongen: gezang 488B: 4 en 5, Gij zijt ons licht ..
Communie.
Wijn wordt opgehaald.
Tijdens het ophalen wordt gezongen: Evangelische liedbundel 371: 1, 2 en 4, mijn Jezus ik houd van U.
Communie.
Dankzegging: Matteüs 22: 37-40.
Collecte.
Slotdanklied: evangelische liedbundel 184: 2, 3, ik wandel in het licht met Jezus. Zegen.

Dit vind je misschien ook leuk...