Weekbulletin 22 november2015

Hartelijk welkom! De kerkenraad wenst u en de luisteraars thuis, gezegende diensten.

In de morgendienst: dhr. A. Fraanje, einde kerkelijk jaar , organist H. van der Veer
In de middagdienst: leesdienst , organist J. Klimstra
Collectes: KiA binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen, oefenen kerst
Liederen voor de dienst: EB 181: 1,2,3 ’s middags: EB 181: 3,4,5

KANSELBERICHT
Op 18 november is op 89-jarige leeftijd overleden zr. G. Haisma-Jilderda, Nij Tjaerda 8, 9104 KA Damwâld. De gemeente wenst br. S. Haisma en de (klein- en achterklein) kinderen veel sterkte toe.

● Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We willen in de morgendienst de gemeenteleden, die ons dit jaar ontvallen zijn, herdenken.

Cornelis Feddema, 9 april 1938 – 13 juli 2015
Wijbe Bouma, 23 november 1948 – 20 augustus 2015
Jan Renze Annema, 16 maart 1957 – 27 oktober 2015

Na de dienst is er gelegenheid voor de familie en gemeenteleden om samen koffie te drinken.

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar zr. Dj. Van der Wal-Buwalda, Auke Janstrjitte 13.

● Berichten weekbulletin 29 november a.s. inleveren voor donderdag 26 november voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 29 november a.s.
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. A.J.J. van Vliet, Leeuwarden , organist v.d. Weide
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen, oefenen kerst en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 47: 1,2 ’s middags: EB 47: 1,3

● Verjaardag komende week:
27 november: dhr. Tj. Visser, Boargemaster Nautawei 4 (76 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● De vrouwenclub komt dinsdagavond a.s. 24 november om 19.30 uur weer bij elkaar. Graag “In Gesprek” nummer 2 meenemen. Onderwerp Psalmen 139 blz. 4 wordt behandeld.

● Thema kerstproject:
Vanaf 1e adventszondag op 29 november start het kerstproject van de kindernevendienst. Dit jaar heet ons kerstproject ‘Liefdevol aangeraakt’. Centraal staan de verhalen uit Lucas 1 en 2 waarin we mogen lezen over de aankondiging en de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem.
De levens van Zacharias & Elisabeth en Maria & Jozef worden op een zeer bijzonder wijze veranderd als God elk van hen liefdevol aanraakt. Deze vier mensen maken deel uit van Gods plan. Hij zegent hen met kinderen. Johannes zal zijn volk terugleiden naar God en Jezus zal zijn volk redden van al hun zonden. Zijn liefdevolle belofte komt in vervulling.
Lantaarn: Elke week zal er een afbeelding in een lantaarn worden verlicht voorin de kerk waarover het deze zondag zal gaan. In de kindernevendienst zal er worden gesproken over het verhaal maar zullen er ook weer toepasselijke werkjes worden gemaakt die uiteindelijk met de Kerstdienst in de kerk komen te hangen/liggen. We hopen veel kinderen te mogen ontvangen bij de kindernevendienst!

● Vanaf 1e adventszondag 29 november start dus het kerstproject van de kindernevendienst. De kinderen vertrekken na het kindermoment naar de kindernevendienst. De ouders kunnen na de kerkdienst de kinderen ophalen uit de kindernevendienst.
de leiding van de kindernevendienst

● Catechese jongste groep:
Voor de jongste groep jeugd hebben Sjoerd en Geertje Rozema zich beschikbaar gesteld om catechese te geven. Dit zal op dezelfde avond zijn als de groep die ze nu ook begeleiden. Om ook deze jongeren niet te laat thuis te laten komen worden de nieuwe catechisanten verwacht op maandagavond van 18.30-19.30 uur. De eerste catechisatieavond is maandag 23 november. Dit is bij de familie Rozema thuis op de Mûnewei 13 in de Falom.

● Pinksterfeest in Veenklooster:
Beste broeders en zusters. Het Pinksterfeest in Veenklooster is al jaren een fijne plek om met de pinksterdagen  te zijn. Vanaf vrijdag t/m maandag een vol programma voor jong en oud. Om dit christelijke evenement te kunnen blijven doen vragen we uw steun. Dit kan door het kopen van rollades van keurslagers. Achter in de kerk ligt een intekenlijst waar u kunt bestellen met adres erbij zodat we de bestelling vacuüm diepgevroren verpakt bij u / jullie kunnen brengen. Ook staat er een emmer waar u een van te  voren ingevuld briefje  in kunt stoppen of het briefje uit de dorpskrant! Wij rekenen op uw steun !
Vriendelijke groet, het bestuur

Dit vind je misschien ook leuk...