Weekbulletin 26 februari 2023

● Dienst 9.30 zondag 26 februari a.s.
Voorganger: Ds. D.C. Hellinga, Urk.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Gepke Feddema.
Beamer: Sieberen Rosier.
Kindermoment verzorgd door: Fokje Schaafsma en Baukje Rozema.
Kinderlied:

Onderwerp: Wie? Wat? Waar? – Op zoek naar wie Jezus is.
Ouderling van dienst: Liesbeth Rozema.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Sandra Annema.

● Dienst 9.30 zondag 5 maart a.s.
Voorganger: Ds. B. Terlouw, De Westereen.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 5 maart inleveren voor vrijdagmorgen 3 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Ytsje Visser-Dijkstra, Mr. Woudstrastrjitte 1. (84 jaar).
Ook ging er een bloemengroet naar Zr. Tetje Rosier-Reitsma, Mr. Hamstrjitte 10. (85 jaar).

Verjaardagen deze week:
1 maart Zr. N. Visser-van der Zwaag, Sjoerd Baukesstrjitte 15, 9108 ND Broeksterwâld (91 jaar).
1 maart Br. R. Broersma, Brugchelenkamp 1 Kamer 310, 9271 ER De Westereen (88 jaar).
2 maart Zr. H. Hoekstra-Annema, Frijsted 2, 9104 EP Damwâld (83 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

VERZOEKLIEDERENDIENST!
Op zondagmiddag 26 maart a.s. houden we een samenzangdienst. Op onderstaand strookje kunnen liederen worden opgegeven die we dan tijdens deze dienst gaan zingen. De dienst begint om 16.00 uur. Na de dienst is er koffiedrinken. Voor de bakkers onder ons, er mag gerust iets lekkers worden gebakken voor bij de koffie! Aansluitend hebben we een broodmaaltijd. Hiervoor graag even opgeven. Het strookje kan in de doos in de hal van de kerk of digitaal via de site van onze kerk. Iedereen van harte welkom!

———————————————————————————————————

VERZOEKLIEDERENDIENST ZONDAG 26 MAART OM 16.00 UUR

LIED(EREN):

BROODMAALTIJD: JA / NEE                AANTAL PERSONEN:

——————————————————————————————————–

 

Verloting paaskaarsen:
Er zijn drie paaskaarsen te verloten. Op de tafel in de hal staan de paaskaarsen klaar en liggen er briefjes en een pen bij. En een busje voor de briefjes. Wanneer u belangstelling heeft voor een paaskaars, kunt u uw naam op het briefje zetten plus het jaartal van de gewenste kaars. Het briefje kunt u in het busje deponeren. Op Biddag woensdag 8 maart a.s. worden de namen van de gelukkigen tijdens de gemeenteavond bekend gemaakt.
Freonlike groetnis fan de froulju fan de opkreaskommisje
Binnie, Renny, Wiepie

Aangepaste catechisaties.
Damwâld. De aangepaste catechisaties zijn weer begonnen. In 2023 zijn we in januari verder gegaan met drie groepen. We geven catechisatie in het Thomashuis, de Klimmer en in de zaal van de gereformeerde Kerk, Damwâld.

Aangepaste gezinsdienst.
Op zondag 19 maart aanvang 10.30 uur is er voor het eerst na drie jaar weer een aangepaste gezinsdienst. Wij hopen, dat er weer een mooie opkomst is. Dominee Akse zal deze dienst leiden met teksten uit de Bergrede. We kennen allemaal de verhalen van de Bergrede. De dienst is ook zeer toegangkelijk voor jonge gezinnen. Zeker zal er ook vrolijke muziek in de dienst te horen zijn. De doopsgezinde kerk is gevestigd op de Doniaweg 34, Damwâld.

Catechisatie 2.0.
Op zondag 19 februari hadden we onze 2e bijeenkomst. Bij de 1e bijeenkomst in januari mochten we 30 jongeren verwelkomen. Vorige week waren er helaas best wat jongeren verhinderd waardoor de groep nu een stuk kleiner was. Desalniettemin hebben we er een fijne avond van gemaakt. We hebben heerlijk gegeten van het Italiaanse buffet, onze complimenten voor alle koks!! Daarna heeft ‘meester’ Syb vd Ploeg verteld over zijn muzikale carrière en zijn Inspiratiebron. In kleine groepjes hebben we hier nog over nagepraat. Het was weer een geslaagde avond. Zet de datum voor de volgende keer alvast in de agenda: Zondagavond 19 maart van 17.30 tot ongeveer 20.00 uur.
Tot dan, vriendelijke groet van het catecheseteam.

GA JIJ IN DE ZOMER VAN 2024 MET ONS OP REIS?
Bouwen aan je kerk?
Bouwen aan gemeente zijn?
Als kerk willen we verbonden zijn in het geloof en met elkaar.
Een basis als gemeente, van jong tot oud.
Vorig jaar zijn wij enthousiast geworden van de projecten van World Servants.
Hoe mooi is het dat wij samen met onze gemeente kunnen bouwen aan onze kerk.

Een veranderde blik op de wereld voor jou!
Meegaan met World Servants is een avontuur dat je leven verandert.
Vrijwilligerswerk in het buitenland verbreedt je horizon.
Je maakt nieuwe vrienden, ontdekt andere culturen en verlegt grenzen.
Een ander dienen verandert alles.

Daarom willen wij SAMEN verbonden zijn met World Servants om verandering in de kerk en het geloof te brengen.
Als clubleiding willen we graag een project starten. En daar hebben wij jou bij nodig!

Word jij enthousiast als je dit leest of wil je meer weten en ben je tussen de 16 en 25, dan ben je van harte uitgenodigd voor de informatie avond op zondag 12 maart om 19:30 uur in onze kerk.
Zien we jou dan?

Een project is niet compleet zonder enthousiaste leiders
Ben je 25 jaar of ouder en lijkt het jou ook gaaf om te bouwen aan verandering,
dan ben je ook uitgenodigd op 12 maart.
Daarnaast hebben we een extra informatieavond voor enthousiaste leiders op maandag 27 februari om 19:45 uur in onze kerk.

Informatieavond enthousiaste leiders: 27 februari.
Waar: PKN Broeksterwâld.
Tijd:19:45 uur.

Informatieavond allen: 12 maart.
Waar: PKN Broeksterwâld.
Tijd:19:30 uur.

Tot dan,
Groetjes Team Jeugdraad.

Collecte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.
De opbrengst van de collecte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië heeft opgebracht  € 1.749,54. Alle gevers van harte bedankt voor dit geweldige resultaat.
Diaconie/Zending. 

Liturgie:
Orgelspel. Zingen vóór de dienst.
Welkom en eventuele afkondigingen.
Aanvangspsalm. Psalm 84 : 1.2.
Stil Gebed.
Votum en Groet.
Verootmoedigingsgebed.
Genadeverkondiging.
Zingen. Psalm 32 : 2.
Wetslezing.
Zingen. Psalm 32 : 4.
Gebed om de Verlichting met de Heilige Geest.
Kinderlied op de beamer.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Schriftlezing. Matthéus 10 : 24 – 33 ( NBV) door zr. Sandra Annema.
Zingen. Psalm 27 : 4 . 7.
Woordverkondiging. tekst: Matthéüs 10 : 29 – 31.
Zingen. Gez. 427 : 1.4. ( Liedboek 1973).
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Dankgebed en Voorbeden.
Inzameling van de gaven.
Slotlied. Gez. 444 : 1.2.3 ( Liedboek 1973)
Zegen – wordt beantwoord met Amen,Amen,Amen.
Uitleidend orgelspel.

Dit vind je misschien ook leuk...