Weekbulletin 28 maart 2020

ZONDAG 29 MAART 9.30 UUR is onze kerkdienst via de kerktelefoon en kerkomroep (internet) te beluisteren! Ook is de dienst via de site te volgen!

Vanuit de PKN is aangegeven dat er voorlopig tot eind mei geen kerkdiensten zullen plaatsvinden. Onze kerk sluit zich daar bij aan.

  • Website
    Houdt u zo goed mogelijk de website van onze gemeente in de gaten, voor belangrijke mededelingen, update’s, bemoedigingen etc.?! https://www.pknbroeksterwald.nl
  • Kerkdiensten
    We proberen vanuit onze kerk deze weken toch enkele (aangepaste) diensten te verzorgen, ook die kunt u dan vinden op en via de website, en ook via www.kerkomroep.nl
  • Kerkdienst 29 maart 2020
    Hier vindt u de liturgie van de kerkdienst van zondag 29 maart, zodat u alvast de liederen kunt opzoeken en mee kunt zingen wanneer ze voorbij komen. De filmpjes kunt u opzoeken door op de link te klikken. Oege (techniek), Ronald (orgel) en Klaas (zang en gitaar): hartelijk dank namens ons allemaal !

Lied vóór de dienst: Opw 729 https://www.youtube.com/watch?v=yzUF5ciJB_E (Soms brengt God de storm tot stilte)
Klaas Steegstra zingt voor ons “Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen”
Lied 125 (Evang. Liedbundel)
Inleidende woorden
Bemoediging en Groet
zingen: Psalm 103: 1,3 en 5
Woorden van leven en van bemoediging: Klaagliederen 3: 22-26
Klaas zingt voor ons: “ Zo lang er mensen zijn…”
Gebed
Schriftlezing & korte overdenking aan de hand van: Lucas 23: 33-43 en Joh. 19: 25-27
Meditatief orgelspel
We zijn even stil voor God om met Hem te delen wat in ons hart is…
Klaas zingt voor ons: “Abba Vader”
Zingen: Lied 213 (Evang. Liedbundel)
Gebeden
Klaas zingt voor ons: “Sit net yn noed…”
Zingen: Gez 442: 1,3 en 4
Zegen
Lied 425 (liedboek 2013)
Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen,
jo wurd fan om-he-gen joech ús nije moed.
Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan ‘e wrâld is,
wol waar-mje wat kâld is mei syn leafde-gloed.
Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,
wy sied-zje_it op ierde en wachtsje_op wat komt.
En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde
sill’ leafde en goedens aanst dije rûn-om.
Opw 770 https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg (“Ik zal er zijn”)

Melaats, melaats !!!
De ôfrûne wike stienen in pear fan ús gemeenteleden op mear as twa meter faninoar te petearjen. Jo hoege net te rieden wêr ‘t it oer gie. “It liket wol dat wy melaatsk binne”, sei ien fan de trije. De 50+ Broeksters binne wol aardich thús yn de Bibel en dan krije jo soks. Yn Levitikus 13: 45 stiet dat minsken dy ‘t in besmetlike hûdsykte hienen lûd roppe moasten fan “ûnrein, ûnrein”. As bern boarten wy soks dan wol ris nei en wy seinen dan “melaats, melaats!” Master op skoalle hie it sa wol ferteld mar dat kloppe dus net want it moast “ûnrein, ûnrein” wêze. De Joaden dy ‘t ûnrein wienen mochten ek net yn de timpel komme. Sa lykje wy no dus wol wat op melaatsken: ôfstân hâlde en net nei tsjerke.

De Here Jezus wie lykwols net bang foar melaatsken. Yn Mattéus 8: 3 stiet dat er in melaatsken oanrekket. De sike man wie foar de Heare op de knibbels fallen en sei dat er leauwde dat de Heare him better meitsje koe. En dat barde doe ek.

Dizze dagen binne in hiel soad minsken út de soarchsektor drok dwaande om minsken dy ‘t besmet binne mei it COVID-19 firus te fersoargjen of om minsken dy thús ‘t soarch nedich hawwe te helpen. Dêr moatte wy hiel tankber foar wêze. Dy minsken út de soarch rinne folle mear risiko om besmet te wurden mei it firus as minsken dy ‘t gewoan thús bliuwe kinne. Sokke minsken út de soarch folgje it foarbyld fan de Heare Jezus. En de minsken dy ‘t thús bliuwe kinne, dy moatte har oan de foarskriften hâlde en dy meie God de Heare op de knibbels bidde dat dit firus him gau deljaan sil.

Kindernevendienst
Hoi allemaal!
Hoe gaat het met jullie allemaal? Wat hebben we elkaar lang niet gezien…. En dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven. Nu met de Coronacrisis is er geen kerk, en dus ook geen kindernevendienst. Dat is natuurlijk heeeel jammer!! Maar het is ook belangrijk dat we ons nu goed aan alle (soms moeilijke) regels houden.

Hopelijk gaat het ook goed thuis. Lukt het je om het huiswerk te maken? En eet je tussen de middag misschien toch nog stiekem je brood uit je broodbakje wat je altijd mee hebt naar school? Enne, zeg eens eerlijk, is heit of mem een beetje een goede meester of juf 😊 ??

Met alles wat er om je heen gebeurt, heb je het misschien niet eens in de gaten dat het al weer bijna Pasen is! En dat is voor ons een belangrijk feest. We mogen vieren (ook als we dat niet samen met anderen kunnen doen), dat Jezus is opgestaan!
Maar de zondag voordat het Pasen werd, was het Palmpasen (toen Jezus op een ezeltje door Jeruzalem reed en de mensen allemaal met palmbladeren gingen zwaaien en juichen). In deze tijd maken best wel veel kinderen voor deze Palmpasen altijd een Palmpasentak. Met de kindernevendienst hebben wij dat nog nooit gedaan, maar he.. als er een tijd is om nieuwe dingen te proberen, dat is dat nu wel.. toch? Op Palmpasen (5 April) gaat ds. Van Vliet een preek houden. We kunnen daar niet bij zijn, maar die kerkdienst wordt opgenomen, zodat we het wel kunnen zien. En we hebben Facebook natuurlijk.

Wat we nu als Kindernevendienst ontzettend gaaf zouden vinden, is dat jullie thuis een mooie Palmpasenstok gaan maken, op de foto zetten, naar Dominee Alfons mailen (vanvlietalfons@gmail.com) of appen (06 36152438), zodat we op Palmpasen al deze vrolijke foto’s kunnen laten zien..
En hieronder een voorbeeld hoe je zo’n tak maakt!

Dit is niet het enige “huiswerk” wat we jullie geven hoor. Zo nu en dan zullen we een berichtje naar jullie doen, om te vragen hoe het met jullie gaat, om jullie een mooi bericht uit de Bijbel mee te geven, en om te vragen of jullie willen helpen om leuke dingen te doen (voor jullie zelf of voor een ander). Dus hou ons in de gaten!!

We zijn nu ontzettend benieuwd naar jullie Palmpasentakken. Zet hem op!

Groetjes, en pas goed op jezelf en op elkaar,
Alle leiding van de kindernevendienst

Quiz
Aanstaande zondagmiddag wordt een Quiz georganiseerd met bijbelvragen die uw kennis van de bijbel testen. Dit is om mensen te verbinden met elkaar en op een leuke manier toch afwisseling te hebben met een speels argument erin.

Quizvragen die over de bijbel gaan en bedoeld is voor de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk van Broeksterwâld en de Falom die ook deze zondag niet de wekelijkse zondagdiensten mogen bijwonen. Deze Quiz wordt zondagmiddag gehouden tussen 15.00 en 17.00 uur. Tussen 16.50 en 17.05 uur kunt u de antwoorden inleveren bij dhr. F. Jilderda. hildajilderda@kpnplanet.nl of weekbulletin@pknbroeksterwald.nl. Deze vragen worden zondag stipt 15.00 uur op de website van de kerk getoond. Diegenen die geen computer hebben kunnen de vragenlijst telefonisch opvragen waarna deze wordt voorgelezen. Aanvragen voor 13.30 uur. Dominee van Vliet is uitgesloten van deelname i.v.m. zijn aanwezige voorkennis.

Dit vind je misschien ook leuk...