Weekbulletin 29 november 2020

● zondag 29 november a.s. 1e Advent
Voorganger: ds. A.J.v.d.Wiel, Leeuwarden
Collectes:KIA Kinderen in de knel, 2e kerk
Koster: Gepke
Ouderling van dienst: Anne Woudstra diaken: Eelke Dijkstra
Beamer: Oege
Kindernevendienst:geen

● zondag 6 december a.s. 2e Advent
11.00 uur: Robert Colijn.
Collectes: KIA Kids in Actie, 2e onderh.geb
Deze dienst is speciaal voor de jongeren bedoeld

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Tjerk Visser, Boargemaster Nautawei 4 (81 jaar)

● Berichten weekbulletin 6 december inleveren voor vrijdagmorgen 4 december voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Lector
De kerkenraad heeft nagedacht hoe zij een extra invulling kan geven aan de dienst zoals deze tegenwoordig wordt gehouden. Zij heeft een aantal gemeenteleden bereid gevonden die om de beurt de schriftlezing wil verzorgen tijdens de dienst. Het betreft in eerste instantie een proefperiode van tien weken, waarvan deze zondag de eerste keer. Of en hoe het vervolg er uit komt te zien, dat hangt mede af van jullie reacties!

● Jezus is het Licht voor de wereld.
Hallo jongens en meiden. De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer, in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Jezus zegt in Johannes 8 dat Hij het licht voor de wereld is. Jezus kan dit zeggen, omdat Hij als Gods Zoon weet waar het licht vandaan komt: van God. Als je Jezus kent, dan is het net of het na een lange nacht eindelijk weer licht wordt. Alsof de zon opgaat, zodat je alles ineens goed kunt zien. Door Jezus ga je een klein beetje begrijpen wie God is. En hoeveel Hij van je houdt. Bekijk ook dit prachtige filmpje van de zandtovenaar:

Velen zullen zich afvragen hoe het dit jaar komt met het kinderkerstfeest. Op dit moment zijn we druk bezig met het opzetten van een kids only kinderfeest. Meer informatie hierover volgt op facebook en in het weekbulletin.

● Gemeente medeleven
Afgelopen week is de broer van zuster Djoke van der Wal – Buwalda overleden. Minze Buwalda was een uniek mens die de laatste jaren werd verzorgd in de Parlevinker in Harlingen. Wij wensen zuster van der Wal – Buwalda en familie veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

● Eeuwigheidszondag
De kerkenraad mocht positieve reacties ontvangen over de invulling van de dienst afgelopen zondag, hoe deze door de families is ervaren. Dat het de betrokken families en allen die met verdriet te maken hebben, troosten mag.

• Spik en span
Omdat er niet veel mensen naar de kerk kunnen komen, zullen velen van jullie het nog niet gezien hebben. Afgelopen zaterdag 21 november heeft een groep gemeenteleden zich hard en met hart en handen ingezet voor het schoonmaken van de kerk, het erf en de pastorie. Het ziet er weer stralend uit.. Dankjulliewel! Kom en kijk, voordat u/jij de kerk binnenstapt.

● Rollade-actie Pinksterfeest Veenklooster
Stichting Zendingsfeest Veenklooster organiseert ook dit jaar een rollade-actie. Voor € 10,- p./st kunt u een heerlijke kiprollade kopen. U kunt uw bestelling tot 5 december 2020 doorgeven via e-mail: info@pinksterfeest.com of www.pinksterfeest.com/rollade
Vermeld in het bericht: – uw naam, adres, bestelling, telefoonnummer én de afhaallocatie
De bestelling kan 12 december 2020 tussen 14:00-16:00 uur opgehaald worden bij de Grutte Tsjerke Kollumerzwaag (De Boei) – Foarwei 97, 9298 JE of bij de Evangelische Gemeente de Rank Dokkum – Op de Keppels 1, 9101 DG. U heeft uiteraard ook de mogelijkheid om het doel via een gift te steunen, op rek.nr: NL57 RABO 0333 3340 00 t.n.v. Stichting Zendingsfeesten Veenklooster

● Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Samen zetten we ons in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In natte tenten, met gebrek aan voedsel en sanitair, wachten zij op de winter die komt. We helpen hen met voedsel, kleding en onderwijs en waar mogelijk een betere plek.
Help mee om deze kinderen hoop op een betere toekomst te geven. Kerk in Actie ziet graag uw bijdrage tegemoet op rekeningnummer NL89ABNA 0457 457 457.
Bij voorbaat dank. Informatie kunt u vinden op info@kerkinactie.nl

• Bijbelse dagboekjes 2021
Dagboek Dag in dag uit 2021 (kleine letter € 6,99; grote letter € 10,99)
De scheurkalender van Dag in dag uit 2021 € 12,99
Dagboek Kruimkes van ‘s Heeren tafel € 12,50
Dagboek Filippus 202 € 7,99
U kunt uw bestelling doorgeven bij Ina Kloosterman, tel nr 06-14 64 51 60, (bij geen gehoor bel ik u z.s.m. terug).Voor bezorging overleg ik met u hoe we de bezorging en betaling zullen regelen ivm de Corona-maatregelen.
Graag dit bericht ook delen met gemeenteleden die geen weekbulletin ontvangen.

● Orde van dienst (vermelde verzen kloppen niet)
Muziek vooraf
Binnenkomst van de kerkenraad – welkom en e.v mededelingen
Lied oud gez. 473 : 1, 10 (neem mijn leven, laat het Heer)
Stil persoonlijk gebed
Wij melden ons bij de Heer
De Heer laat ons groeten
Antwoord Lied Evang. Liedb. 376 : 1, 2 (Abba, Vader, U behoor ik toe)
Verootmoediging: Inleiding
Lied Evang. Liedb. 302 : 1, 4 (Heer, ik kom tot U )
Gebed
Lof – Lied oud gez.. 365 : 1, 2 (de zonden zijn vergeven)
Geloofsregel
Geloofslied Evang. Liedb. 454 : 1, 2, 3 (Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht)
Heilige Schriftlezing Marcus 9 : 14 tot en met vers 29
Antwoord: Lied oud gez. 445 : 1, 2, 3, (God heeft mij Zijn Zoon gegeven)
Heilige Schriftlezing Openbaring 21 : 1 tot en met vers 5 A
Antwoord: Lied Evang. Liedb. 187 : 1, 3 (scheepke onder Jezus hoede)
Verkondiging – tekst Marcus 9 : 24 B
Instemming: Lied Evang. Liedb. 413 : 1, 4 (lichtstad met uw paarlen poorten)
Gebeden
Slot: Lied oud gez. 474 : 1, 3 (God roept ons, broeders, tot de daad)

Dit vind je misschien ook leuk...