Weekbulletin 7 maart 2021

● Dienst 09.30 zondag 7 maart a.s. Zendingszondag
Voorganger: Ds. H. Vlasman, Oentsjerk
Collectes: 1e: KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Beamer: Piet
Ouderling van dienst: Reina
Diaken: Freerk
Lector: Jitske

● Dienst 19.00 woensdag 10 maart a.s. Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds. E.P. Muilwijk-Huis, St. Annaparochie
Collectes: 1e diaconie, 2e kerk
Koster: Gepke
Beamer: Piet
Ouderling van dienst: Thea
Diaken: Eelke
Lector: Tiny

● Dienst 09.30 zondag 14 maart a.s.
Voorganger: Ds. W. Veltman, Ee
Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 14 maart. inleveren voor vrijdagmorgen 12 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Neeltje Visser – vd Zwaag, Sj. Baukesstrjitte 15. (89 jaar). Ook ging er een bloemengroet naar Roel Broersma, Kavelwei 41-A (86 jaar) en naar Hillie Hoekstra – Annema, Frijstêd 2, Damwâld (81 jaar) .

Verjaardagen deze week:
9 maart. T.de Jong-de Jong, Ds. Dijkstrawei 10, 9108 NR Broeksterwâld. ( 85 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Geen gemeente-avond
Geachte gemeenteleden, een jaar geleden, na afloop van Bidstond, hebben we nog een gemeente-avond gehad. Dit jaar zit dat er, begrijpelijk, niet in. Dat is jammer, want we missen allemaal de momenten om elkaar te zien, om elkaar even de hand te schudden, voor het betrokken praatje. Maar we missen het ook om elkaar op de punten van het kerk-zijn te spreken: hoe “draaien” we, hoe gaat het met onze jeugd, waar zijn we naar op zoek in een nieuwe predikant…. Etc. We hopen dat het gauw weer mogelijk wordt om grotere bijeenkomsten (tot na 21.00) te houden.
En tot die tijd:

Liturgie 7 maart Broeksterwâld
Woord van welkom door ouderling van dienst
Lied 536
Moment van inkeer
Votum (belofte) en groet
Korte inleiding
Liet 462 Komt der oait in dei fan frede?
Drempel- en Kyriegebed
Ik zal er zijn
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Johannes 2: 13-22, Jitske de Jong
Jeruzalem stad van goud
Overdenking
Psalm 65: 1 en Psalm 72: 1
Dankzegging en voorbeden, God fan fier en hein ús Heit
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...