Weekbulletin 8 maart 2020

● Dienst op zondag 8 maart a.s.
In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet, eigen voorganger, organist v.d.Weide
In de middagdienst: ds. B. Bloemendal, Friesche Palen, organist J.Klimstra
Collectes: Collecte Missionair Werk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Kindernevendienst Groep 1 t/m 8.
Onderwerp: 40 dagentijd. de Bergrede. Laat zien wie je echt bent.
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 119: 1,2 ’s middags: EB 162: 1,3,5,7,9

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Siede Postuma, Haadwei 14, de Falom. Ook ging er bloemengroet naar:
Harm en Pietje Dijkstra-Rozema, Patrimoniumwei 25, naar: Neeltje Visser-vd. Zwaag, Sj. Baukesstrjitte 15, naar Sytse de Jong, Badhûswei 53, Damwâld en naar Helmi Keegstra-Zondervan, Atewei 8.

● Berichten weekbulletin 15 maart inleveren voor vrijdagmorgen 13 maart voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

●Biddag voor Gewas en Arbeid en Gemeenteavond 11 maart.
’s Avonds om 19.30 uur: ds. A.J.J. van Vliet eigen voorganger, organist J.Klimstra.
Collectes: diaconie 2e: kerk
Koster: Gepke
Lied voor de dienst: LB 379: 1,2,6.

● Dienst op zondag 15 maart a.s.
In de morgendienst: dhr. J.v.d.Kamp, Leeuwarden, organist v.d.Weide
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden, organist J.Klimstra
Collectes: KIA veertigdagentijd, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8.
Onderwerp: 40 dagentijd. de Bergrede. Je moet goed zijn voor iedereen.
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 109: 1.2.3.4 ’s middags: EB 111: 1.2.3

● Verjaardagen deze week:
9 maart: Mevr: T. de Jong-de Jong, Ds. Dijkstrawei 10. ( 84 jaar).
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Geachte leden van onze gemeente,
De kerkenraad wil u/jou graag uitnodigen voor een Groothuisbezoek in de grote zaal van onze kerk. Het thema zal zijn: “ Een goed verhaal”.
Hierover hopen wij deze avond met elkaar in gesprek te gaan. Wij willen u vragen uw bijbel mee te nemen. De data van het groothuisbezoek zijn: dinsdag 17 maart 2020 en donderdag 19 maart 2020. Beide avonden beginnen om: 20.00 uur. U/jij bent van harte welkom

● Gemeentemeeleven: Ludo en Nely Maas (- Rozema) Pieter Durksstrijitte 3 hebben een dochter gekregen! Het zusje van Jelmer heet Lysanne.
Namens de Kerk: van harte gefeliciteerd !

● Pastoraal nieuws:
Ledenregistraasje
Sietse Rozema fan de Markolstrjitte 17, 9296 NA Feanwâlden hat oanjûn ôfskie nimme te wollen fan de PKN tsjerke. Wy winskje him alle goeds ta foar de takomst.

● Aangepaste Gezinsdienst in Dantumawâld heel goed bezocht
Op zondag 23 februari was het prachtige Hervormde kerkje van Dantumawâld helemaal vol. De catechisanten van de verschillende groepen van o.a. de Klimmer, het Thomashuis, Badhuswei en de jongerengroep zaten vooraan in de kerk. Ook waren er veel jonge gezinnen met hun kinderen. Deze aangepaste gezinsdiensten zijn eenvoudig en dat slaat dus ook wel aan voor kerk bezoekers. De dienst begon met het aansteken van de kaars door Jitske .Het thema was “Niet verdwalen”. Dominee Jaap Miedema had eerst een oud Joods verhaal over een jongetje, die in het bos verdwaald was. Na een halve dag kwam deze jongen een man tegen, die al een half jaar in het bos was verdwaald. Door elkaar te helpen kwamen ze weer uit het bos. In de overdenking kwam de wegwijzer te voorschijn. Kerkgangers meldden o.a. dat er ook een weg naar Jezus is. Iedereen deed prachtig mee in de dienst. Het was een geslaagde dienst met mooie liederen en medewerking van Elroy en Ritske.. De diakenen kregen ook nog hulp van de catechisanten. De eerstvolgende dienst is op Zondag 3 mei om 14.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Broeksterwâld. Deze dienst wordt dan geleid door dominee Ton van der Wekken uit Dokkum. De muzikale medewerking is van de gospelgroep Sign uit Damwâld. Iedereen is dan ook weer van harte welkom.

● Vandaag is er een deurcollecte, deze is bestemd voor St. Stipe-oan-East-Europa.
Deze stichting zet zich sinds 2007 in voor de medemens in Oost-Europa, voornamelijk in Roemenië.Elk jaar wordt er zo`n 100m3 aan hulpgoederen gebracht naar diverse dorpen in Roemenië. Deze dorpen liggen meer dan 300km uit elkaar.De hulpgoederen bestaan hoofdzakelijk uit kleding en schoeisel, dekens, linnengoed etc. Verder krijgen de kinderen in deze dorpen een goed gevulde schoenendoos.Afgelopen januari zijn de eerste spullen van dit jaar naar Cluj gegaan, 55 stoelen voor de reformatorische kerk. Het eerstvolgende transport zal plaatsvinden in april. Dit transport gaat naar Surcea, Lemnia en Bradut. Deze dorpen liggen 80 km uit elkaar en 2200 km van Broeksterwâld. De inwoners van Surcea krijgen kleding etc. In Lemnia krijgen ze incontinentie materiaal en verbandmiddelen voor het plaatselijke tehuis voor ouderen en dementerenden. In Bradut krijgen alle kinderen ( 70) een goedgevulde schoenendoos, en krijgen ze 50 stoelen voor de Imahaz ( bijgebouw vd kerk). Naast het sturen van hulpgoederen proberen we in de dorpen ook op een andere manier te helpen, nl. door het sturen van Hongaarse Bijbels voor de Hongaarse Reformatorische Kerken. In Roemenië zijn deze Bijbels bijna niet verkrijgbaar. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om vandaag aan de collecte uw gift te doneren maar onze stichting wel wilt steunen dan kunt u ook een gift overmaken op bankrekeningnr. NL04 RABO 0137 9108 00. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle en Janny Bloem, P. Durksstrjitte 26. Tel.nr.06 47179116.

Dit vind je misschien ook leuk...