Zending- en evangelisatiecommissie

U kunt contact opnemen met de zending- en evangelisatiecommissie via het volgende mailadres:
zending@pknbroeksterwald.nl

Functie Naam Telf.nr. E-mail
Voorzitter Wouter Tjitte Rozema 06 29125801 mail
Secretaresse Ina Kloosterman 0511 473401 mail
Penningmeester Anna Martha Klimstra 0511 542902 mail
Commissieleden Eelke Dijkstra 0511 424172 mail
Jelle Sjoerd Rozema 06 23627513 mail
Freerk Jilderda 0511 421063 mail

De commissie zet zich momenteel in voor de volgende projecten:

  • Z 009123 Presbyteriaanse Kerk / Training kerkelijk werkers Tamale, Noord-Ghana
  • Z 016201 Presbyteriaanse kerk Tamale / Uitgezonden medewerker Jasper Maas
  • W 001485 Presbyteriaanse Kerk / Medisch Werk en hiv/aidsprogramma
  • W 004658 Presbyteriaanse Kerk Tamale / landbouwontwikkeling (onzeker)
  • K 001495 AGREDS / hulp aan straatmeisjes in Accra

Rekeninginformatie:
Rekeningnummer NL15RABO0343350491

Kerk in Actie Interactief, Utrecht
Rekeningnummer: NL89ABNA0457457457 (eventueel met vermelding project)