Zending- en evangelisatiecommissie

U kunt contact opnemen met de zending- en evangelisatiecommissie via het volgende mailadres:
zending@pknbroeksterwald.nl

Functie Naam Telf.nr. E-mail
Voorzitter Wouter Tjitte Rozema 06 29125801 mail
Secretaresse Ina Kloosterman 0511 473401 mail
Penningmeester Anna Martha Klimstra 0511 542902 mail
Commissieleden Eelke Dijkstra 0511 424172 mail
Jelle Sjoerd Rozema 06 23627513 mail
Freerk Jilderda 0511 421063 mail

De commissie zet zich, samen met omringende PKN kerken, momenteel in voor de volgende 3 projecten in Rwanda:

  • Z 009061 ‘Opvang en scholing van weeskinderen’ / Mawana Unkundwa
  • Z 009058 ‘Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening’ / Presbyteriaanse Kerk (EPR)
  • Z 009060 ‘Met zusters werken aan voldoende eten’ / Zendingsdiaconessen – Rubengera

Rekeninginformatie:
Rekeningnummer NL15RABO0343350491

Kerk in Actie Interactief, Utrecht
Rekeningnummer: NL89ABNA0457457457 (eventueel met vermelding project)