Evangelisatie

Werkplan 2022
Het werkplan evangelisatiecommissie 2022 vindt u hier.

Contact
U kunt contact opnemen met de evangelisatiecommissie via het volgende mailadres:
evangelisatie@pknbroeksterwald.nl

Functie Naam Telf.nr. E-mail
Coördinator / secretariaat Ina Kloosterman 0511 473401 mail
Commissieleden Nico Steringa 06 4849 1808 mail
vert. kerkenraad Wilma Kooistra 06 4301 9876 mail