Categorie: Geen categorie

Kinder/gezinsdienst

Op 7 november is er ’s middags om 13.45 uur een kinder/gezinsdienst in het grote lokaal van de kerk. De KND, met leiding van Griet van...

Weekbulletin 11 april 2021

● Dienst 09.30 zondag 11 april a.s. Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra. Collectes: 1e: kerk, 2e onderhoud gebouwen Koster: Reinder Visser Beamer:...