College kerkrentmeesters

Het jaarplan 2022 van het college van kerkrentmeester vindt u hier.

U kunt contact opnemen met de kerkrentmeester via het volgende mailadres: kerkrentmeester@pknbroeksterwald.nl

Naam Telefoonnummer Functie
H. Westra 0511 40 12 79 Voorzitter | Ouderling kerkrentmeester
A. T. Woudstra 0511 42 41 74 Secretaris | Ouderling kerkrentmeester
C. Deinum – Kloosterman 0511 47 68 71 Penningmeester
A. vd Veer 0511 42 45 87 Boekhouder
R. Visser 0511 42 44 47 Collegelid
B. Bloem 0511 42 38 01 Collegelid
P. Wolters 0511 42 04 99 Collegelid
R. Hansma 0511 42 26 29 Collegelid
S. Hellinga 06 12 866 903 Collegelid
A. Bloem – Dijkstra 0511 42 38 01 Ledenregistratie