Tags: orgel

Ons orgel jubileert / jubileumconcert 29 oktober

50 jier Pels Oargel Broeksterwâld 1967-2017 Útnoeging foar it jubileumkonsert op sneintejûn 29 oktober om 19.30 oere. Meiwurking: koar “Ta Gods Eare” û.l.f. Tine Douwenga – Miedema en Pianist Ponald...

Oorzaak ‘hangers’ orgel gevonden

Onze eigen orgelvirtuoos Tjibbe Reitsma heeft na lang zoeken de oorzaak gevonden voor de ‘hangers’ (‘hingers’ op zijn fries) van het kerkorgel. Het fenomeen als een toon tijdens het orgelspel...