De antwurden!

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
1 – BIJBELKENNIS
1-1 Noem een andere naam voor Bethel. Luz | Huis van God 2
1-2 Hoe lang bouwde Salomo aan de tempel te Jeruzalem? B = 7 jaar 2
1-3 Wat betekent Emanuël of Immanuël? God zij met ons 2
1-4 Wat zijn de eerste en wat zijn de laatste woorden uit de Bijbel? In het begin schiep God de hemel en de aarde | de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen, Amen 4
1-5 Hoeveel Bijbelboeken telt de Bijbel? 66 2
1-6 In welke taal was het Nieuwe Testament oorspronkelijk geschreven? D = Grieks 2
1-7 Van welk zeevarend volk, gevestigd op de kuststroken in het zuiden van Kanaän, kwam de reus Goliat?. De Israëlieten hiene der ek wolris faker lijen mei… De Filistijnen 2
1-8 Welk dier kwam voor het eerst voor in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 oftewel de NBV21? A = Dromedaris
(1 Koningen 10:2)
2
1-9 Hoe reageert de jonge Samuel wanneer God hem ’s nachts roept? Spreek Heer, Uw dienaar luistert (1 Samuël 3:10) 2
1-10 Welk teken kregen de herders van de engel om het kindje Jezus te vinden? Een kind in een kribbe, gewikkeld in doeken 2
1-11 Op de hoeveelste dag schiep God de planten? De derde dag 2
  Totaal   24

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
2 – (âld) Broeksterwâld
2-1 Hoeveel straten heeft Broeksterwâld 27 1
2-2 Wat betekend ‘Broek’ in Broeksterwâld? Een broek is een door water gebroken/verdeeld land. fergelykber mei brekken 1
2-3 Welke oud Falomster richtte een moeder en kind kliniek op. In welk land was dat? Wil Pietersma | Haïti 2
2-4 Hoe oud werd de Broekster jongen die in 1945 door een Duitse soldaat is aangeschoten en wat was zijn naam? 11 | Pieter Dantuma 2
2-5 Noem de 2 bekendste Broekster vloggers + de naam van hun vlog Tjits van der Wal & Ritske Kooistra | Tjits floch & Konijn5 2
2-6 Welke Broekster bedacht de naam van de kantine van de Broekster Boys en hoe luidt die naam? Rinse van der Meulen – ús Halehonk) 2
2-7 Eelke Feddema, Daan Hietkamp en Jan de Beer traden op op feesten en partijen. Wat was de naam van deze voor 66,67% Broekster band? De Gezello’s 1
2-8 Skriuw de namme fan ús doarsphûs folslein flaterfrij op!, Welke slogan hanteert ons dorpshuis in de dorpskrant en voor een bonuspuntje: onder welk pseudoniem treedt gastheer Janco zo nu en dan op als DJ? De Pipegael | doarps(t)hús foar eltsenien | DJ Wheelbarrow 3
2-9 Wat was vroeger de functie van het huis op Kavelweg 14 voordat Sietse en Griet dit omtoverden tot onder andere een rijwielhandel? Smid 1
2-10 Hoeveel inwoners had de Falom in 2021? 250 1
  Totaal   16

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
3 – Onze kerk en kerkgeschiedenis
3-1 Zet de foto’s fan deze dominees op volgorde van aantreden. B – D – C – A 1
3-2 Wat zijn de namen van de dominees op de afbeeldingen? A = ds. J.H. vd Mark
B = P.W. vd Veen
C = ds. G. ManeschijnD = ds. R. Hoekstra
4
3-3 Wat is de naam van het jubileumboekje die is uitgegeven ter ere van het 100 jarig jubileum van de kerk? In welk jaar is deze uitgegeven? Omdat zij de ere Gods beoogden | 1987 2
3-4 Wat is de naam van de 1e predikant van de Gereformeerde Kerk van Broek onder Akkerwoude? ds. K. Oussoren 1
3-5 Onze kerk heeft sinds jaar en dag een logo. Welke tekst staat bij dit logo en uit welk Bijbelboek is dit afkomstig? Dat de bomen des wouds juichen | 1 Kronieken 16:33 Dan zullen de bomen des wouds juichen, voor het aangezicht des HEEREN, omdat Hij komt om de aarde te richten. 2
3-6 Noem de 4 beamerbroeders en zet ze op volgorde van grootte (van groot naar klein). Henk, Sieb/Oege, Piet 1
3-7 Wie is de maker van ons kerkorgel en hoe oud is dit orgel? Pels en van Leeuwen | 55 jaar 2
3-8 Welke tekst staat er op de kerkklok en wie heeft deze bedacht? Ús tiden binne yn Gods hân | Gryt Jehonne Elsinga – Sytema 2
3-9 Onze kerk heeft een YouTube kanaal waar onze dienst via een livestream te volgen is.  Ook staan er enkele losse video’s op ons kanaal. Hoe vaak is de populairste video bekeken en wie is de maker van de video? Het antwoord mag 10% afwijken. 114.908, ‘k heb gehoord van een stad boven de wolken, gemaakt door Jacob Bijlsma 2
3-10 Hoe vaak is de website van de kerk sinds 2013 bezocht? D = 265.447 1
  Totaal   18

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
4 – Christelijke Muziek
4-1 Intro’s raden 1. Dank u wel

2. Mijn Jezus ik hou van U

3. Samen in de naam van Jezus

4. BB Trein

5. Als een hert

6. Zoals klei in de hand van de pottenbakker

7. Ik wil zingen van mijn Heiland

8. Samen

9. Prijs Adonai

10. U geeft rust

10
4-2 1. Vrede zij U, vrede zij u…

2. Stil leine de bisten en kôgen wat griens…

3. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser…

4. Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil…

5. Kijk daar is Wim, die is niet zo slim…

6. Create in me a clean hean heart, o God…

1. Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u
2. en lytse Hear Jezus, hy skriemde net iens
3. niet eenzaam ga ik op de vijand aan
4. en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt
5. die weet niet dat twee en twee vier is
6. and renew a right spirit within me
6
4-3 Wie is wie van de mannelijke zangers. Combineer letter en cijfer A = 4 | B = 3 | C = 2 | D = 1 1
4-4 Wie is wie van de vrouwelijke zangers. Combineer letter en cijfer A = 2 | B = 4 | C = 1 | D = 3 1
  Totaal   18

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
  5 – Sport    
5-1 Wat zijn de namen van de fokkers van Totilas. Twee; met welke berijder beleefde Totilas zijn grootste successen en drie; hoe oud werd Totilas. Jan en Anna Schuil | Edward Gal | 20 1 goed = 1 pnt

2 goed = 2 pnt

3 goed = 3 pnt

5-2 Welke Broekster won ooit de PC? Wie waren de andere 2 leden van dat winnende partuur? Johan van der Meulen | Teake Triemstra en Auke van der Graaf 2
5-3 Welke Broekster won ooit de alternatieve Elfstedentocht? In welk jaar was dat? Sjouke Hellinga | 2009 2
5-4 Wat is de naam van de vader van Max Verstappen en welke grote sportprijs won Max in 2022 Jos | Laureus Sportman van het Jaar award 2
5-5 Over wie gaat dit, of van wie is de volgende uitspraak:

a. Schaatsbelg
b. Yeah, that’s another cookie. I mean biscuit
c. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen
d. De Zwarte parel

a. Bart Veldkamp

b. Louis van Gaal
c. Mart Smeets
d. Pele

2 goed = 1 pnt

4 goed = 2 pnt

5-6 Welke Broekster werd ooit tweede achter Erik Hulzebos? Bij welke sport was dit? Berend Visser | Skeeleren 2
5-7 Bij welk spel gebruik je een ‘but’? Jeu de Boules 1
5-8 Hoe noem je het balletje bij tafeltennis? tafeltennisbal of pingpongbal 1
5-9 Waar wordt het WK voetbal 2022 gehouden en wanneer is de openingswedstrijd? Tegen wie speelt Nederland zijn eerste wedstrijd Quatar | 20 november 2022 | Senegal 3
5-10 Hoe heet het als de pomerans de stootbal dusdanig raakt dat uit die beweging de tweede en de derde bal ook worden geraakt door de stootbal? Carambole 1
5-11 Welke sport wordt ook wel de “moeder der sporten” genoemd? Atletiek 1
  Totaal   20

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
  6 – Allerlei    
6-1 Wat betekent het Duitse woord ‘Heuschrecke’

a.      Hooikoorts

b.      Sprinkhaan

c.      Hoogspanning

d.      Droogrek

b. sprinkhaan 1
6-2 Hoe heet de (niet zo schattige) knuffel uit Poppy Playtime? Huggy Wuggy 1
6-3 Hoe heten de waterflessen waar een geurtje aan zit en hoe heet het onderdeel die voor de geur zorgt? AirUP | Geurpods 2
6-4 Wat betekenen de volgende chat-afkortingen:

a. BRB
b. OLM
c. BT4Y
d. PITA

a = Be Right Back
b = Ouders Lezen Mee
c = Be There For You
d = Pain In The Ass
2 goed = 1 pnt

4 goed = 2 pnt

6-5 Wat betekenen de volgende straattaal woorden:

a.      Loesoe

b.      Skeer

c.      Wajoo

d.      Kaulo

a = 3 Weggaan
b = 2 Blut
c = 4 uitroep van verbazing
d = 1 heel erg
2 goed = 1 pnt

3 goed = 2 pnt

5 goed = 3 pnt

6-6 Hoe komt ‘Paaseiland’ aan zijn naam en wat is de inheemse naam van dit eiland. Jacob Roggeveen, die op paaszondag, 5 april 1722, met drie schepen het eiland aandeed | Rapa Nui 2
6-7 Wat is het pseudoniem / artiestennaam van de volgende personen:

a.           Pieter Jongeling

b.           Farrokh Bulsara

c.            Sjoukje Maria Diderieka Bokma de Boer

d.           Norma Jean Baker

e.           Marvin Lee Aday

a = Piet Prins
b = Freddie Mercury
c = Nynke van Hichtum
d = Maralyn Monroe
e = Meat Loaf
2 goed = 1 pnt

3 goed = 2 pnt

5 goed = 3 pnt

6-8 Combineer het boek en de schrijver

A. De Zeven Zussen

B. De Ontdekking van de hemel

C. Hersenschimmen

D. De avonden

E. Hoe overleef ik… –

1. J. Bernlef

2. Francine Oomen

3. Harry Mulisch

4. Lucinda Riley

5. Gerard Reve

A = 4 | B = 3 | C = ! | D = 5 | E = 2 2 goed = 1 pnt

3 goed = 2 pnt

5 goed = 3 pnt

6-9 Zet de steden op volgorde van Noord naar Zuid

a.      Starum

b.      Drachten

c.      Dokkum

d.      Snits

e.      Sleat

 

C – D – E – A

Drachten is een DORP!

1
6-10 Noteer is de juiste schrijwijze van het Friese woord:

 

Schoor: skewiel – skewyl

Dooiend: teiïch – taaiïch

Moderne: nijmoadrige – nijmoadriche

Lokkend: Ljuensk – Ljúnsk

Mengen: grodzemodzjen – grodzemodsjen

A = skewiel

B =  teiïch

C =  nijmoadrige

D = ljuensk

E = grodzemodzjen

2 goed = 1 pnt

3 goed = 2 pnt

5 goed = 3 pnt

  Totaal   21

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
  7 – Film / TV / Theater    
7-1 Uit welke film komt de volgende uitspraak?

a. Sometimes There Just Aren’t Enough Rocks

b. You’re gonna need a bigger boat

c. “I’m gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no-good keister off my property before I pump your guts full of lead.”

d. You shall not pass

a = Forrest Gump
b = Jaws
c = Home Alone
d = Lord of the Rings
4
7-2 Welk programma hoort bij het intro? 1 = Twin Peaks

2 = Het geheime dagboek van Hendrik Groen

3 = Sesamstraat

4 = Squid Game

4
7-3 Hoe heten de drie nichtjes van Katrien Duck + in bonuspuntje voor de voornaam van oma Duck Lizzy, Juultje en Babetje | Dora 2
7-4 Wat is de bijnaam van de slechterik uit Harry Potter? Hoe heet de uil van Harry? Wat is de Nederlandse naam van Dumbledore? Hij die niet genoemd mag worden | Hedwig | Perkamentus 3
7-5 Welk theater in Nederland heeft de meeste zitplaatsen van Nederland en hoeveel zitplaatsen telt die? Carré | 1756 2
7-6 Wie zijn de huidige presentatoren van Heel Holland Bakt? André van Duin, Janny van der Heijden, Robert van Beckhoven 1
7-7 Welke presentatrice met Broekster roots komen we regelmatig tegen op nationale TV en in welk programma is dat? Afke Boven – Wolters, NOS journaal 1
7-8 Wie was de winnaar van Wie is de Mol 2022? Hoe heet het jeugdprogramma over wie is de Mol en wie is daar de presentator van? Fresia Cousiño Arias | Mollenstreken | Lavezzi Rutjes 3
7-9 Waar staan de letters VPRO voor? Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep 1
7-10 Wat hebben deze drie dames gemeen? en welke series speelden zij?

 

Zijn detectives | A = Father dowling | B = Murder She wrote | C = miss Marple 1 voor overeenkomst
3 indien series goed
7-11 Wat is de YouTube naam van Jimmy Donaldson? Mr. Beast 1
  Totaal   25

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
  8 – Natuur en dierenwereld    
8-1 Welk symbool wordt gebruikt voor het scheikundig element stikstof? N 1
8-2 In 2021 is de hoogste temperatuur ooit in Europa gemeten, hoeveel graden Celsius was dit en in welk land was dit? 48,8 | Sicilië – Italië 2
8-3 Zet de juiste naam bij de juiste vogel… A = 4 Strandloper | B = 3 Wulp | C = 1 Grutto | D = 2 Snip 2 goed = 1 pnt

4 goed = 2 pnt

8-4 Van welk soort is de hoogste boom ter wereld? Sequoia sempervirens) – 115,8 meter 1
8-5 Welke overeenkomst hebben Jezus en de Amerikaanse waterspitsmuis? Beide kunnen lopen over water 1
8-6 Als je 6 eenheden koolstofdioxide ‘mengt’ met 6 eenheden water, wat ontstaat er dan en hoe heet dit proces? Ontstaat glucose en zuurstof | Fotosynthese 2
8-7 Welke vogel zien we hier dansen? Wat wil deze vogel hiermee bereiken? Paradijsvogel | Vrouwtje versieren 2
8-8 Welke vandaag nog levende diersoort staat genetisch gezien het dichtst bij de Tyrannosaurus rex? Kip 1
8-9 Een vrouwelijke aap is een apin, maar hoe noemen we een vrouwelijke olifant? Koe 1
8-10 Welke rode vrucht – die we graag in confituur eten – heeft pitten aan de buitenkant in plaats van de binnenkant? Aardbei 1
8-11 Welke vetplant wordt ook wel eens de “wonderplant” genoemd omwille van haar geneeskrachtige werking bij o.m. brand-, snij-, en schaafwonden? Aloë Vera 1
8-12 Hoe heet een constructie om een schip over land van de ene vaarweg in de andere te trekken? Om bijvoorbeeld zoet en het zout water gescheiden te houden. Een Valom / Overtoom 1
  Totaal   16

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
  9 – Muziek (titel en artiest)    
9-1 Welk nummer hoor je? Noteer titel en artiest. 01 – The kid laroi en justin bieber – Stay

02 – One Republic – I Aint Worried (Top Gun)

03 – Mart Hoogkamer – Ik Ga Zwemmen

04 – Dorus – Twee Motten

05 – Appelkaas & Yung Noodle – Paracetamol

06 – Flemming – Amsterdam

07 – Rain In May – Max Werner

08 – Herman van Veen – Suzanne

09 – The Weeknd – Blinding Lights

10 – Gimme Hope Jo’anna – Eddy Grant

11 – Journey – Don`t Stop Believin’

22

1 voor titel

1 voor artiest

  Totaal   22

 

 

Vraagnr Vraag Antwoord Aantal punten
  10 – Nieuws    
10-1 Hoeveel dagen was Mark Rutte Minister President toen hij het record van langstzittende Minister President brak en van wie pakte hij deze ‘titel’ af? 4310 | Lubbers 2
10-2 Wat is de hoofdstad van de Oekraïne? Wat is de volledige naam van de president van Oekraïne en wat was zijn vorige beroep? Kiev | Volodymyr Zelensky | komiek / TV ster 3
10-3 In Egypte kwam in 2021 een schip vast te zitten. Hoe heet dit schip en waar kwam deze vast te zitten? Ever Given | Suezkanaal 2
10-4 Tegenstanders van ‘The Great Reset’ hebben een afkeer voor deze instantie… en wat is de naam van de huidige directeur? World Economic Forum (WEF) | Klaus Schwab 2
10-5 Welk land won het Eurovision Songfestival 2022? Hoe heet de uitvoerende artiest en hoe heet het winnende liedje? Voor een bonuspuntje: Noem de naam van de artiest en de titel van het liedje van de Nederlandse inzending. Oekraïne | Kalush Orchestra | Stefania

 

S10 | de Diepte

4
10-6 Met welk inflatiepercentage werden we afgelopen augustus geconfronteerd? 12 procent 1
10-7 ‘Hervorming’ is de vertaalde titel van welk boek en wie is de schrijver? Perestrojka – Gorbatsjov 2
10-8 Yn ….. stekke fjouwer jongkeardels út Fryslân mei in selsmakke flot de oseaan oer? In welk jaar gebeurde dit? Hoe heette het vlot en wat was de noodgedwongen eindbestemming? 1979 | Sterke Yerke | Bonaire 3
10-9 President Biden is afgelopen jaar voor een onderzoek verdoofd geweest. Dit zorgde voor een unieke situatie. Wat was uniek aan deze situatie? Wie was tijdens dit medische onderzoek zijn vervanger en hoe lang duurde deze vervanging? Eerste vrouwlijke president | Kamala Harris | 1,5 uur) 3
10-10 Hoeveel jaar is Queen Elizabeth I koningin geweest? Hoe oud is prins Charles op het moment dat hij in 2022 tot koning wordt uitgeroepen? B = 44 | 73 2
  Totaal   24
  Maximaal aantal punten   204