ôfskie ds. Alfons van Vliet

137.289.600 seconden, oftewel 2.288.160 minuten, oftewel 38.136 uren, oftewel 1.589 dagen mocht Alfons van Vliet onze dominee zijn.

Tige tank dêrfoar!

Dominee Alfons vervolgt zijn weg in de Gasthuiskerk in Bolsward. Vandaag is de dag van ons afscheid gekomen en hier is in de ochtend dienst de nodige aandacht aan besteed. Aangezien er in verband met ome Cor en tante Ona niet veel mensen aanwezig mochten zijn kun(t) u/je via de kerkomroep e.e.a. terugluisteren. Bovendien staan hieronder een aantal foto’s van de dienst.

Van de kinderen van de kindernevendienst kreeg Alfons een mooi zelf geknutseld boeket. Van de kerk een âlderwetske heafoarke. Dit om hem er aan te herinneren niet teveel hooi op zijn vork te nemen. Mocht dat niet lukken dan kan Hanneke hem dit op niet mis te verstane wijze met diezelfde hea-foarke duidelijk maken. Ook kreeg dominee Alfons een (gedenk)spiegel. Jaap Klimstra legde tijdens de dienst de symboliek hierachter uit. Via kerkomroep kunt u dit terugluisteren.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21651 

Wij hopen dominee Alfons binnenkort weer eens als gast voorganger te mogen begroeten en wensen hem alle goeds in Boalsert!

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Dit vind je misschien ook leuk...