Tags: eeuwigheidszondag

Ivichheidssnein | 20 novimber

Tinke en betinke – ús tsjerke is iepen 20 november, de lêste snein fan it tsjerklik jier. Wy steane yn leafde stil by en neame de nammen fan harren dy’t...

Tinke en betinke – ús tsjerke is iepen

21 november, de lêste snein fan it tsjerklik jier.  Wy steane yn leafde stil by en neame de nammen fan harren dy’t us foargien binne. Har nammen wurde neamd, mar...

Eeuwigheidszondag – jo binne wolkom

22 november, de lêste snein fan it tsjerklik jier. Wy steane yn leafde stil by en neame de nammen fan harren dy’t us foargien binne. Har nammen wurde neamd, mar...