Voorlopige uitslag stemming gemeenteavond

Beste gemeenteleden,

Bij dezen willen wij u de voorlopige uitslag mededelen van de gehouden stemming over de voordracht van de kerkenraad om een beroep uit te brengen op ds. Simon van der Linden. Op donderdag 17 februari hebben we hierover een gemeentevergadering gehouden. Zowel de vergadering als het stemmen verliep in een open en positieve sfeer. De beroepingscommissie, bij monde van Renske Rosier, heeft haar bevindingen en advies gedeeld. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en in deze vergadering de predikant aan de gemeente voorgedragen. Er was ruimte voor het stellen vragen, en daar is ook gebruik van gemaakt. Daarna was er tijd om schriftelijk te stemmen.

Van de 97 uitgebrachte geldige stemmen waren 2 tegen en 95, oftewel afgerond 98%, voor.
(Om een beroep uit te kunnen brengen dient 2/3 van de geldige stemmen voor dat voorstel te zijn)
Wij zijn dankbaar met deze cijfers.

Ook in Damwâld is de avond en de stemming positief verlopen. Hoewel nog een voorlopige uitslag, heeft u uw vertrouwen hiermee uitgesproken.

Wederom mogen we dit ervaren als Gods aanwezigheid. We zijn Hem dankbaar voor het verloop van dit traject. Wilt u met ons hiervoor danken en bidden om die aanwezigheid in de volgende stappen bij alle betrokkenen.

Vervolg:
Er is nu vijf dagen de tijd om schriftelijk bezwaar in te dienen bij de kerkenraad (uitsluitend op adres Tienewei 4) tegen de procedure. Indien geen bezwaren worden ingebracht, kan deze voorlopige uitslag worden omgezet in een definitieve uitslag. Op basis van de stemming van vanavond zal dan het voorstel aangenomen zijn en dan kan een beroep uitgebracht worden. Indien wel bezwaren worden ingebracht, zal de kerkenraad deze, in overleg met de PKN, behandelen.

Groet,
Gerrie

Dit vind je misschien ook leuk...