Vacante gemeente, ook u kunt meehelpen

Deze week is de eerste vergadering van de beroepingscommissie geweest. De voorzitter van de kerkenraad heeft, in samenwerking met consulent Ds. Timmer, duidelijk gemaakt welke stappen er genomen moeten worden. Naast de reguliere wegen wordt ook de gemeente verzocht mee te denken.

U, als gemeentelid, zowel jong als oud, kunt de commissie een dominee voorstellen welke dan in de procedure wordt meegenomen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is een brief of mail te sturen met daarop de gegevens van de predikant en een motivatie waarom u vindt dat hij/zij bij onze gemeente past. Ook is het een voorwaarde dat de brief/mail ondertekend dient te zijn.

De geschreven brief mag worden afgeleverd bij Liesbeth Rozema, Schuttersweg 8. Een mail kan worden gestuurd naar beroepingswerk@pknbroeksterwoude.nl.

De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Oege Visser (voorzitter)
  • Liesbeth Rozema (secretaris)
  • Marijke Bouma
  • Lieuwe Huizinga
  • Peter Wolters
  • Wouter Rozema
  • Jelle Sjoerd Rozema

Bij hen, of via het voorgenoemde e-mailadres kunt u eventuele opmerkingen kwijt.

Dit vind je misschien ook leuk...