Feest (door Johanna Bloem)

En het was feest!

We hadden ervoor gebeden dat de bevestiging en intrededienst van onze nieuwe voorganger ds. Van Vliet een goede en gezegende dienst mocht worden. We weten heel goed dat wij dat niet zelf in handen hebben en zijn ons bewust dat we dit hebben gekregen van onze Heer. Het was niet een dienst van één persoon of één deel van de gemeente. Samen mochten we dit ervaren en vieren. En iedere aanwezige had zijn deel hierin. De één iets meer dan de ander maar elk op zijn eigen plaats. Zoveel gasten in ons midden. Door hun aanwezigheid werd het extra feestelijk en we hopen dat ze iets hebben kunnen ervaren van hoe wij gemeente (willen) zijn. Als u als gemeentelid zonder te oefenen mee gaat zingen en gaat staan bij “Zoek eerst het Koninkrijk van God”, kan dat omdat we elkaar kennen en vertrouwen. Met een kleine groep de eerste twee verzen geoefend en de rest sluit heel spontaan hierbij aan. Prachtig om te zien en te ervaren. De beide voorgangers met hun eigen woorden en gevoel, zij wisten over te brengen wat er van ons samen wordt verwacht. Uitleg over Schriftgedeelten, zo verschillend maar het had direct met elkaar te maken. En mooi dat ds. Koppe de bevestiging kon doen. Anderhalf jaar geleden met volledig emeritaat gegaan en nu zijn opvolger in onze gemeente, ds van Vliet, bevestigen, het kon niet mooier. Warme en inspirerende woorden waren er van drie (collegae) sprekers. Ds. van Vliet, wij hopen op een hele goede tijd samen waar we in alle openheid met elkaar mogen werken aan de groei van onze gemeente en onze omgeving.

Nog een dankwoord voor onze beroepingscommissie. Zij hadden zich voorbereid op maanden van zoeken. Maar binnen enkele weken was er contact en dit voelde goed. Ze zijn verder gegaan met luisteren en gesprekken voeren. En al snel was er het advies aan de kerkenraad en daarna aan de gemeente. Een beroep kon worden uitgebracht. Dank voor jullie tijd en inzet.

Bij de koffie met oranjekoek hoorden we nog dat ds Koppe op deze dag (2 mei) 40 jaar predikant was. We hebben hem toegezongen en hij heeft het prachtige bloemstuk gekregen wat op de kansel stond.

bloemstuk
In alle dankbaarheid mogen we terugzien op een prachtige zondagmiddag.
Johanna

Dit vind je misschien ook leuk...