Paasbulletin 14 april 2019

● Dienst op zondag 14 april a.s.
09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, voorbereiding HA
13.45 uur: onbekend
Collecten: collecte jeugdwerk (JOP) en onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus komt bij Pilatus (lucas 23: 1-7en Lucas 23: 13-25
Kinderlied: Wij vieren feest

Collectes: Collecte jeugdwerk (JOP) , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Liederen voor de dienst: LB 166: 1,2,3,4 ’s middags: LB 169: 1,2,4

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 40-jarig bruidspaar Sjoerd en Anneke Visser – Jagersma, P. Dantumastrjitte 13.
Ook gaat er een bloemengroet naar Klaas Steegstra, P. Dantumastrjitte 5 en naar Richt Postuma – Pranger, Brugchelencamp 1 kamer 311, De Westereen.

● Dienst op donderdag 18 april a.s. , Witte donderdag
19.30 uur: ds. J. G Arensman, Drachten, viering H.A., organist J. Klimstra
Collecte: diaconie , 2e kerk
Lied voor dienst: LB 173: 1,2,5

● Dienst op vrijdag 18 april a.s. , Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, organist J. Klimstra
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: LB 174: 1,2,3

● Dienst op zondag 21 april a.s: Pasen
09.30 uur: ds. Alfons van Vliet,
13.45 uur: ds A. Elverdink. Feanwâlden
Collecten: collecte jeugdwerk (JOP) en onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus komt bij Pilatus (Lucas 23: 1-7en Lucas 23: 13-25
Kinderlied: Wij vieren feest https://youtu.be/a9-stPGFzGg
Collectes: Collecte jeugdwerk (JOP) , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Liederen voor de dienst: LB 166: 1,2,3,4 ’s middags: LB 169: 1,2,4

● Maandag 22 april: Interkerkelijke Paasviering
om 9.30 uur in de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting te Damwâld.
Voorganger: Ds. J. Miedema, Hervormde Gemeente Dantumawâld.
Met muzikale medewerking van Gospelgroep ‘In His Name’ uit Drachten.
Brassband: Ere Zij God uit Damwâld.  Er is kinderoppas aanwezig.
Thema: You raise me up (U tilt me op)
You raise me up. Optillen, zoals de moeder haar kind optilt.
You raise me up. Overeind helpen. Je bent gevallen en iemand steekt je een hand toe.
You raise me up. Opgetild worden, zoals je dat soms ervaart bij het beluisteren van mooie muziek tijdens het zingen van een psalm in een volle kerk.
You raise me up. Pasen. Jezus wordt opgewekt uit de dood
You raise me up. Pasen. God tilt mij op boven de dood uit.

● Stoelen in de kerk:
Naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de gemeenteavond over de afstand tussen de stoelen zijn er diverse mogelijkheden bekeken. Het college van kerkrentmeesters heeft een nieuwe koppeling uitgezocht (en getest ) waardoor er meer ruimte tussen de stoelen is.
het college van kerkrentmeesters

● Opbrengst deurcollecte:
De deurcollecte van zondag 31 maart ten behoeve van de slachtoffers van cycloon Idai heeft het prachtige bedrag van € 800,60 opgeleverd. Dit is inclusief de bedragen die op rekening van de diaconie zijn gestort. Hartelijk dank voor uw gift!
De diaconie

● Berichten inleveren voor vrijdagmorgen 26 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

LET OP: volgende week GEEN weekbulletin !!
Het volgende weekbulletin verschijnt op zondag 28 april.

Dit vind je misschien ook leuk...