Weekbulletin 1 december 2019

● Dienst op zondag 1 december a.s, 1e Advent
In de morgendienst: Dhr. J van der Kamp, Leeuwarden, organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. E.J. Terpstra, Urk, organist Van der Weide
Collectes: 1e Pastoraat , 2e Onderhoud gebouwen
Koster: Klaas
Kindernevendienst: alle groepen, voorbereiding kerstfeest
Liederen voor de dienst:
’s morgens: ELB 47: 1,2 ’s middags: ELB 47: 3,4

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Dhr. D. Jilderda, Master Hamstrjitte 4.

● Berichten weekbulletin 8 December inleveren voor vrijdagmorgen 6 december voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 8 december a.s., 2e Advent
In de morgendienst ds. A.J.J. van Vliet, organist J. Klimstra
In de middagdienst om 14:00: ds. A.J.J. van Vliet, organist B. Bosch, aangepaste gezinsdienst.
Collectes: Diaconie 2e: Onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: alle groepen, voorbereiding kerstfeest
Liederen voor de dienst: opgave door eigen predikant

● OPROEP:
Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest.
Daardoor zijn wij op zoek naar enkele witte lakens/tafelkleden en iemand die daar engelengewaden van kan maken. Kunt u ons helpen dan kunt u contact zoeken met Baukje Rozema, tel nr 06-12109973.
Namens de kerstfeestcommissie

● Begroting 2020:
De concept begroting 2020 voor de kerk ligt ter inzage bij de penningmeester Christine Deinum–Kloosterman, Bûtenfjild 38. Tussen 18 november en 2 december kunt u deze inzien en vragen stellen. Graag vooraf even bellen als u langskomt. Christine Deinum, 0511 47 68 71.

Belijdeniscatechisatie
Graag zou ik na de feestdagen beginnen met een Belijdeniscatechisatie-groepje. Aan iedereen die daar interesse voor heeft, wil ik vragen om zich de komende weken aan te melden bij ondergetekende.
Je bent ook van harte welkom als je nog niet weet of je belijdenis wilt gaan doen, maar het wel mooi vindt om je samen met anderen te verdiepen in een aantal wezenlijke geloofsonderwerpen.
En leeftijd speelt geen rol, iedereen is van harte welkom !!

ds Alfons van Vliet (mail: vanvlietalfons@gmail.com of whatsapp: 0636152438, maar me gewoon even aan de mouw trekken mag uiteraard ook).

De vrouwenclub komt dinsdagavond 3 december a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar.

Dagboekjes 2020, vandaag laatste besteldag
Op het tafeltje achter in de hal liggen liggen lijsten waarop u vandaag nog bijbelse dagboekjes voor 2020 kunt bestellen.
Namens de Z & E comm

Beste kinderen van de basisschool,
Er hangt een mooie slinger in de kerk en de kaarsen staan al klaar…
We maakten het kerkgebouw klaar voor de komende weken (over een paar weken komt de kerstboom er ook nog bij). De kerk mag klaargemaakt worden, maar wijzelf mogen ons ook klaarmaken, want advent is de tijd om je klaar te maken voor het Kerstfeest.

Op 1 december beginnen we met het adventsproject en de voorbereidingen op een heel cool kinderkerstfeest. Het kerstfeest vieren we met zijn allen op 25 december om 17.00. We zien zondag een bijzondere ster…. Wat heeft die ster ons te vertellen? We zullen het een beetje verklappen. Het gaat over een van de voorouders van Jezus, dat is de pake van de pake van de pake van de pake….. in de bijbel staat al opgesomd wie die pakes allemaal zijn. Bij ons vertellen we op 1, 8, 15 en 22 steeds over een van deze bijzondere mannen.
Je kunt vast wel raden over welke man (of baby dan nog) het op 25 december zal gaan, tijdens het kinderkerstfeest?

We gaan niet alleen luisteren naar de verhalen over deze bijzondere mensen. We doen veel meer! Dit jaar mag je kiezen uit wat je meer zou willen doen. Op 1 december mag je dan vertellen in welk groepje je wilt:

  • Hou je van knutselen? Dan kun je knutselen. Jouw knutselwerk komt in de kerk met het kerstfeest.
  • Hou je van dansen en zit je in groep 5, 6 of 7? Dan kun je dansen en gaan we tijdens het kerstfeest
    een dansje doen (want er is reden genoeg voor feest toch?).
  • Hou je van zingen? Dan gaan we met zijn allen oefenen om met het kerstfeest een lied op het toneel
    te zingen.

Voor jullie heiten en memmen/ oppassen:
Het advents/ en kerstproject vindt plaats op 1, 8 , 15 en 22 december. De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan na het kindermoment in de kerk naar de Pipegael en kunnen daar na afloop van de kerkdienst weer worden opgehaald. De kinderen van groep 8 oefenen tegelijkertijd in het grote lokaal achter in de kerk. Generale repetitie voor het kinderkerstfeest is op 23 dec 19.00 uur in de kerk. Het kinderkerstfeest is op 25 december 17.00. Graag alle kinderen alle zondagen zo veel mogelijk aanwezig laten zijn!!

Dit vind je misschien ook leuk...