Weekbulletin 1 mei 2016

In de morgendienst: ds. J. Huitema, Drachten , organist J. Klimstra
In de middagdienst om 14.00 uur: Bevestiging en intrede ds. Alfons van Vliet, Leeuwarden, organist Tj. Reitsma

intrede3
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen, geen tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 128: 1,2,3 ’s middags: EB 125:

● Het kerkboeket is geschonken door een echtpaar uit onze gemeente en dit boeket gaat naar de
familie van Vliet.

● Berichten weekbulletin 8 mei a.s. inleveren voor donderdag 5 mei voor 21 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op donderdag 5 mei a.s.
In de morgendienst: dhr. A. Fraanje, Drachten, Hemelvaartsdag, organist J. Klimstra
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 124: 1,2,3

● Dienst op zondag 8 mei a.s.
In de morgendienst: ds. E. v.d. Veer, Ferwerd , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. S. Boukes, Damwâld , organist B. Bosch
Collectes: recreatiewerk Lauwersoog, 2e kerk
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 116: 1,2,3,4,5,6 ’s middags: EB 119: 1,2

● Verjaardagen komende week:
– 3 mei: mevr. G. Huizenga-de Jager, Ds. Feitsmawei 4 (81 jaar)
– 4 mei: mevr. D. Hamersma-Elzinga, Sj. Baukesstrjitte 10 (77 jaar)
– 8 mei: dhr. F. Klopstra, Mr. Hamstrjitte 8 (80 jaar)

● Vacatures voor kindernevendienstleiding:
Voor de kindernevendienst zij wij op zoek naar kinderleiders om kindernevendienst te geven aan kinderen tussen 4 en 11 jaar. Wij zijn op zoek naar jou wanneer jij onze kinderen wilt helpen groeien in een persoonlijk geloof. Je doet dit op een leuke, goede en eigentijdse manier door onze kinderen een mooi en gezellig moment te laten beleven tijdens de kindernevendienst.

Wat vragen wij van de kinderleiders?
– Gemiddeld 1x per 5/6 weken voorbereiden en leiding geven.
– Bijwonen van 3 a 4 algemene vergaderingen per jaar (sept/nov/mrt –april)
– Meehelpen met het organiseren van één van de 3 projecten, keuze uit: advent, kinderkerstfeest, kerk school en gezinsdienst.
– Enthousiasme en creativiteit en aandacht voor onze kinderen
– Passie om onze kinderen te helpen groeien in een persoonlijk geloof.
Lijkt dit je leuk?
Neem dan contact op met Iemkje de Vries, Auke Jansstrjitte 29 te Broeksterwoude of meld je aan via knd@pknbroeksterwoude.nl
Jongeren die een maatschappelijke stage voor school moeten volgen nodigen wij van harte uit om te reageren op de vacature kindernevendienstleiding.

● De kerkenraad vergadert maandag 2 mei om 19.45 uur.

● Gebedskring:
Dinsdagavond 3 mei is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

Dit vind je misschien ook leuk...