Weekbulletin 13 oktober 2019

● Dienst op zondag 13 oktober a.s.
In de morgendienst: Johanna Bloem, Broeksterwâld, organist: v.d. Weide
In de middagdienst: Griet van der Zwaag en Nico Steringa, Broeksterwâld, themadienst,
, organist: B. Bosch
Collectes: KIA Werelddiaconaat , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Paulus komt op zee in een storm terecht
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 134: 1 r/m 6 ’s middags: EB 136: 1, 4

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. Lies Klopstra-Osinga, Mr. Hamstrjitte 8.

● Berichten weekbulletin 20 oktober a.s. inleveren voor vrijdag 18 oktober voor 10 uur Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 20 oktober a.s.
In de morgendienst: Ds. D.C. Hellinga, Urk , organist J. Klimstra
In de middagdienst: Ds. D.C. Hellinga, Urk , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Psalm 84: Een lied over de tempel
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 140: 1,2,3 ’s middags: EB 144: 1,2,3

● Verjaardag komende week:
19 okt: Mevr. T. Eisma-Kempenaar, Ds. Feitsmawei 12 (81 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● De vrouwenclub komt dinsdagavond 15 oktober a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. Het onderwerp is “Petrus”.

● Koffieochtend in het lokaal van de Geref. kerk op woensdag 16 Oktober 2019.
Op deze koffieochtend wordt er een film vertoond over: ‘de 4 jaargetijden in Broeksterwâld’. Deze film is op verschillende momenten van de laatste 20 jaar opgenomen in Broeksterwâld en ’t Bûtenfjild. Wij starten om 10 uur met koffie e.d. , daarna de film die duurt 25 min en is voorzien van bijpassende muziek. We blijven nog gezellig bij elkaar en sluiten af om plm. 11.30. Als u alleen bent kunt u gerust iemand meenemen.
Voor vervoer kunt u bellen naar: Ankje Fokkens tel. 0511 422869 en Rie Jansen tel. 0511 424656, u kunt haar ook vragen om inlichtingen .
De volgende koffieochtend wordt gehouden op woensdag 20 november vanaf 10.00 uur De kerstmiddag wordt gehouden op woensdag 18 december vanaf 16.00 uur
Namens de dames van de koffiegroep.

● Opbrengst deurcollecte voor Syrië 29 september:
De deurcollecte voor Syrië op 29 september heeft het mooie bedrag van € 666, 25 opgebracht. Sinds de burgeroorlog in 2011 in Syrië uit brak is bijna de helft van de 35.000 inwoners van het dorp Zabadani weggevlucht. De plaatselijke kerk werd door bommen getroffen; 2500 christenen vertrokken. In een aantal regio’s in Syrië is het veiliger geworden en durven mensen weer terug te keren. Christenen vinden elkaar weer in de kerk. In Zabadani zijn inmiddels 100 christelijke families teruggekeerd. Op deze manier hebben we samen met Kerk in Actie mensen geholpen om hun kerkgemeenschap weer op te bouwen

● Vandaag is er collecte voor het Werelddiaconaat .
In de sloppenwijken van Bogota komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit.
Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict te Colombia. Door samen een opleiding te volgen , leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De school draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.
De diaconie

Dit vind je misschien ook leuk...