Weekbulletin 2 juli 2017

● Dienst op zondag 2 juli a.s.
In de morgendienst: ds. D.C. Hellinga, Urk , organist B. Bosch
In de middagdienst: ds. D.C. Hellinga, Urk , organist v.d. Weide
Collectes: JOP nationaal jeugdwerk , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: EB 410: 1,2 ’s middags: EB 410: 3,4

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 45-jarig bruidspaar Dries en Nelleke Visser-v.d. Meulen, A. Jansstrjitte 17.

● Berichten weekbulletin 9 juli inleveren voor 6 juli voor 21.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 9 juli a.s.
In de morgendienst: dhr. A. Fraanje, Drachten , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. E. van Gulik, Drachten, organist J. Klimstra
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 17: 1,3 ’s middags: EB 17: 1,2

 

● Verjaardagen komende week:
– 3 juli: Dhr. S. Hoekstra , Frijstêd 2, 9104 EP Damwâld (79 jaar)
– 6 juli: Dhr. G. Rosier, Mr. Hamstrjitte 10 (80 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

 

● Tsjerketsjinst op sneintemiddei 16 july ferfalt:
Sneintemiddei 16 july soe ús dûmny Alfons van Vliet neffens it roaster de tsjerketsjinst liede. Der is lykwols noch net folle feroare oan syn sitewaasje. Dêrom is yn oerlis tusken him en de tsjerkeried besletten de middeistsjinst fan 16 july ferfalle te litten. De wyks dêrop soe it skoftsje fan allinnich mar moarnstsjinsten al begjinne en wy tochten dat ien snein earder der dan ek wol by koe. Fanwegen de fakânsjetiid falt it net ta om ferfangende dûmny’s te finen.

 

● Dinsdagavond 4 juli is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom.
We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

 

● Intekenlijst paaskaarsen
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst voor de paaskaarsen van 2015 en 2016.
U kunt uw naam invullen wanneer u belangstelling hebt voor één of voor beide kaarsen.
De kaarsen worden verloot onder de inschrijvers.
de opkreaskommisje (Binnie Wolters, Wiepie Dijkstra en Renny van der Veer)

 

● Collecte openluchtdienst:
De collecte die tijdens de openluchtdienst gehouden is, heeft € 130,58 opgebracht voor Voedselbank Dantumadiel. Bedankt voor uw bijdrage.
de zendings- en evangelisatiecommissie
● Einde en start club en catechese seizoen

Voordat de zomervakantie begint nog korte terugblik op het afgelopen club- en catechese seizoen. We stoppen altijd in april met een gezellige afsluiting, iedere club en catechese groep op zijn eigen avond met een leuke activiteit en lekkere hapjes.
Dit jaar was er nog een zeer gezellig en geslaagd slotweekend in Appelscha.

Wat hebben we genoten van de gezellige avonden met elkaar. Een gesprek, knutselen, een spel en drinken met wat lekkers erbij.
Niet te vergeten de door de week georganiseerde jeugddienst, zo bijzonder met elkaar.
Heel erg bedankt voor het trouwe bezoek aan de clubs, catechese en voor het enthousiasme van de jeugd.
Ook de waardevolle gesprekken en de binding die de club en de catechese aan de kinderen geeft is heel speciaal. Dank aan de allerhoogste Heer die dit mogelijk maakt.

Er is nu tijd voor andere dingen en we hopen op een mooie zomer.
Na de zomervakantie beginnen de clubs weer en dan krijgen jullie allemaal weer een uitnodiging. We zijn heeeeel erg op zoek naar nieuwe clubleiding want zoals het nu gaat kan eigenlijk niet!!! Wie gaat ons team versterken?

Tot slot een bedankje voor de clubleiding en ons catechese echtpaar Sjoerd en Geertje Rozema, voor alle vrijwillige uurtjes!!

Hartelijke groet, Jan, Nico en Henk.

Dit vind je misschien ook leuk...