Weekbulletin 23 mei 2021

● Dienst 11.00 zondag 23 mei a.s. 1e Pinksterdag
Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld.
Collectes: 1e: KIA Pinksterzending, 2e onderhoud gebouwen
Koster: K. van der Ploeg
Ouderling van dienst: G. van der Zwaag
Diaken: A. Hellinga
Beamer: H. Rozema
Lector: S. Sikma

● Dienst 09.30 zondag 30 mei a.s.
Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum, bevestiging br. J. Klimstra als ouderling met een bijzondere opdracht
Collectes: 1e Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 30 mei inleveren voor vrijdagmorgen 28 mei voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Piet Rosier (79jaar).

Pastoraal nieuws:
Zoals we vorige week al schreven wachtte Douwe de Beer op een oproep voor een hartoperatie. Dit is inmiddels gebeurd. De operatie is goed verlopen en hij kan nu weer werken aan het herstel hiervan. We zijn met hun blij en dankbaar dat het zo goed is gegaan. We hopen dat Douwe snel weer naar huis mag.

Afgevaardigde kerkenraad naar de classis Fryslân
De kerkenraad heeft het verzoek van de Classis Fryslân gekregen om br. Jaap Klimstra te mogen bevestigen in het ambt van ouderling-met-bijzondere-opdracht, ten einde hem binnen de Classis te benoemen als ouderling-lid van het Classicaal College voor het Opzicht. In de kerkenraadsvergadering van 8 maart jl. is de voltallige kerkenraad akkoord gegaan met dit verzoek.

Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging van br. Jaap Klimstra als ouderling-met-bijzondere-opdracht van onze kerk ten behoeve van het lidmaatschap van het Classicaal College voor het Opzicht plaatsvinden op D.V. 30 mei a.s. door ds. D. Schreurs in dit kerkgebouw.

Wij wensen br. Klimstra veel succes en Gods onmisbare zegen toe in zijn nieuwe functie!

● WE ZIJN BLIJ U OOK OP PINKSTERZONDAG WEER MET 30 KERKGANGERS IN DE KERK TE MOGEN ONTMOETEN EN BEGROETEN!! Vooreerst willen we nog geen reserveringssysteem invoeren omdat dit tot nu toe nog niet nodig is geweest. Mocht dit nodig zijn dan wordt dit kenbaar gemaakt.

Natuurlijk moeten we ons aan RIVM maatregelen houden:
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
• desinfecteer je handen bij binnenkomst
• In de kerk, als je loopt, dan mondkapje op; pas als je gaat zitten, mag het mondkapje af.
• Helaas mogen we niet zingen tijdens de kerkdienst. Wel mogen we als de predikant dit aangeeft b.v. het “onze Vader” opzeggen of zachtjes mee neuriën tijdens de liederen.

Volg de adviezen van de coördinatoren op.
Houdt u zich aub aan deze regels, voor uzelf, maar zeker ook voor uw medekerkgangers en de medewerkers!!

En is het antwoord voor u op 1 of meer van onderstaande vragen “ja” , blijf dan thuis:
• Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
• Heb je andere klachten, voel je je niet lekker?
• Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die COVID-19 heeft?
• Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’?

Weekbulletin ontvangen via de e-mail
Meerdere mensen hebben aangegeven dat zij het weekbulletin niet meer via de mail ontvangen. Dit is natuurlijk erg vervelend! Door een technisch probleem is deze situatie ontstaan. Willen diegenen die geen weekbulletin meer ontvangen dit aangeven bij hun wijkouderling of bij Oege Visser? Graag naam + e-mailadres vermelden en dan zorgt Oege ervoor dat u het weekbulletin weer in uw digitale brievenbus krijgt. Via e-mail: website@pknbroeksterwald.nl of via uw eigen wijkouderling Zegt dit voort ! Zegt dit voort !

Liturgie
1. Welkom
2. Beginlied: Psalm 68: 7 en 12 God zij geprezen met ontzag
3. Stil Gebed, bemoediging en groet,
4. Klein Gloria (wordt voorgelezen) Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
5. Biddend zingen – ELB 241: 1,2 en 3 Wees stil voor het aangezicht van God
6. Danklied Heer, U bent mijn leven…
7. Gebed om de Heilige Geest
8. Zingen – Gezang 249: 1 en 2 Wij leven van de wind
9. Schriftlezingen – Ester 1: 5-9 em Handelingen. : 1-13 (NBV)
10. Preek.
11. Zingen – ELB 313 Heer, ik geef me aan u volkomen
12. Geloofsbelijdenis – Stef Bos – Geest van hierboven
13. Danken en voorbede
14. Collecten
15. Slotlied – Gezang 255: 1,2 en 4 Ere zij aan God de Vader
16. Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...